مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2225
  • بازدید دیروز : 3540
  • بازدید کل : 12316235

مقاله 42- کردناسیون شیمی 113ص


مقاله 42- کردناسیون شیمی 113ص

 

چکيده:

 

 

 

دامنه وسيعی از ليگاندهای ماکروسيکل قادر به برهم کنش با کاتيون ها، آنيونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسيکل های سنتزی کاليکس از تراکم فنل و فرمالدئيد حاصل شده است. ترکيبات کاليکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی ميزبان ماکروسيل ويژه معرفی کرده اند.

در اين پايان نامه بر هم کنش کاليکس(4)آرن و مشتقات دی و تری بنزيلی آن با ملکول يد به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنين ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فرايد تشکيل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب-زمان طيف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آيرينگ و نمودار های آرنيوس بدست آمده اند.

 

   

 

1-كاليكسـارنها

1-1- تاريخچه

براي اولين بار در سال 1872 ميلادي توسط باير[1] از واكنش بين فنل با فرمالدئيد استخلافي در موقعيت پارا در محيط اسيدي يا بازي كاليكسارن حاصل ميشد كه محصولي چسبناك و ناشناخته بود.]1[ در آن سالها دستگاهها قادر به تشخيص اين مواد نبودند اما باير آلماني با اينكه موفق به خالص سازي و شناسائي توده ويسكوز حاصل نشده بود ولي در مقاله اي اين واكنش ر ا ثبت كرد.

در دهه 1960-1950 زينك[2] و همكارانش از واكنش كاتاليست شده بازي پاراآلكيل فنل با فرمالدئيد يك محصولي با حلقه چهار عضوي بدست آوردند.]2[ آزمايشات كانفورت[3] و همكارانش در همان سالها محصولات زينك را که شامل مخلوطي از تركيبات حلقوي بود، نشان داد]3[

سرانجام گوتچه[4] و همكارانش در دهه 70 ]4[ بعد از اين مخلوط حلقه هاي 4 تايي ، 6 تايي و 8 تايي را شناسايي كردند ]5 [و در دهه 80 پاراتر سيو بوتيل كاليكس(4)آرن ]6 [و پارا- ترسيو بوتيل كاليس(6)آرن ]7[ و پارا ترسيو بوتيل كاليكس(8)آرن]8[ را توانستند بدست آورند. شکلهای 1و 2 پارا ترسيو بوتيل کاليکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان ميدهد.

 

 

 

 

(شکل1) مدل مولکولی فضا پر ترسيو بوتيل کاليکس(n)آرن

 

 

(شکل2) ساختار کريستالی بدست آمده توسط X-Ray

کاليكس در اصل يك لغت يوناني به معني گلدان يا جام مي باشد(شکل3) و به دليل وجود قسمتهاي آريلي در مولكول لفظ آرن را به دنبال آن مي آورند.

(شکل3) نمای جام مانند(راست)و مدل فضائی توپر(چپ) کاليکسارن

 

 

نيدرل[5] از واكنش رزورسينول با آلدئيد با كاتاليست اسيدي تترامر حلقوي همانند محصول واكنش فنل، استخلاف پارا و فرماليدئيد بدست آورد. شکل 4 تهيه کاليکسارنها را به ترتيب از مشتقات فنل و رزورسينول نشان می دهد.]9[

كاليكسارنها به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند.

1) مشتقات فنلي

2) مشتقات رزورسينول]10[

 

 

(شکل4) تهيه کاليکسارنها از مشتقات فنل و رزورسينول

 

 

1-2- نامگذاري :

كاليكس آرن داراي دو قسمت بالا حلقه[6] و پائين حلقه[7]مي باشد در قسمت پائين حلقه گروههاي هيدروكسي و در قسمت بالا حلقه گروههاي R قرار مي گيرند.

براي نامگذاري به صورت زير عمل مي شود كه بر اين اساس تعداد واحدهاي آريل در ساختار كاليكس آرن در داخل براكت قرار مي گيرند لذا از كاليكس مادر كه در آن R ترسيوبوتيل مي باشد را به صورت 5و11و17و23 تتراترسيو بوتيل كاليكس(4)آرن– 25و26و27و28 تتراال نامگذاري مي شود كه خلاصه آن همان پارامتر ترسيوبوتيل كاليكس(4)آرن مي باشد. شکل 4 چگونگی شماره گذاری را روی کاليکسارنها را نشان می دهد. ]11[

 

 

(شکل5) نامگذاری کاليکسارنها

جالب توجه بودن كاليكسارنها در ميان ساير ماكرومولكولها علاوه بر شكل جام مانندشان، انعطاف پذيري كنفورماسيوني ناشي از چرخش آزاد واحدهاي آروماتيك حول شاخه هاي اتيلني است كه موجب رفتاري ديناميك در محلول براي كاليكس آرنها ميشود. به دليل وجود پيوندهاي هيدروژني مولكول ساختار كنفورماسيون مخروطي خود را در محلول به همان صورتيكه در حالت جامد دارد حفظ مي كند. هنگام استخلاف نمودن امكان چرخش حلقه هاي آروماتيك ايجاد ميشود بر اساس نحوه قرارگيري حلقه هاي فنيل كانفورماسيون ها توسط گوتچه به صورت مخروطي[8] (UUUU) ، جزئي مخروطي[9] (UUUd)، 1و1 متناوب[10] (Uudd) و 3و1 متناوب[11] (UdUd) نامگذاري شد.(شکل 5) هر چه تعداد حلقه هاي آريل در ساختار كاليكس (n) افزايش يابد تعداد كانفورمرها محتمل افزايش مي يابد.]12[

 

(شکل 5) انواع كنفورماسيونهاي كاليكس (4) آرن

هنگاميكه از مشتقات اتري واسـتري استفاده مي شود لازم است كه جهت قرارگيري

استخلاف چنانچه در شکل 6 مشاهده می شود، به صورت بالا (U) يا پايين (d) مشخص شود. در اين ساختار ترتيب قرارگيری استخلافها به صورت OBZ>Opr>H می باشد.]13[

 

 

 

(شکل 6)

 

شکل 7 نمايش دو بعدی کنفورمرهای کاليکس(5)آرن مي باشد.

 

 

 

 

(شکل7) نمايش دو بعدی کنفورمرهای کاليکس(5)آرن

1-3- مشخصات و خواص فيزيكي كاليكسارنها :

1-3-1-

كاليكسارنها اسيدهاي قوي تري از فنل مي باشند. اندازه گيري دقيق به دليل حلاليت كم شان در آب مشكل ميباشد.]11[ شينكـاي[12] با استفاده از پتانسيومتري و اسپكترو فتومتري مقادير برخي از كاليكسارنها را در آب اندازه گيري كرده است.(جدول 1)

pK4

pK3

pK2

pK1

ترکيبات

 

 

14<

 

 

 

14<

 

5/12

1/07/9

3/08/0

4SO2NiCH2CH2OH2

       

1/061/11

05/027/8

05/071/4

Linear trimer

   

03/025/8

monomer

2/03/12

1/09/10

3/09/2

4NO2

       

5/12

1/06/10

1/06/3

Linear trimer

 

03/067/8

monomer

 

(جدول 1) Pka برخی کاليکسارنها

با توجه به جدول مقدار 1pK برای مشتق پاراسولفيد به مراتب کوچکتر از 2pK می باشد. علت آن برقراری پيوند هيدروژنی درون مولکولی و در نتيجه پايداری مونو آنيون به وجود آمده است.

 

1-3-2- جداسازي و تخليص

براي كاليكسارنهاي با از روشهاي كروماتوگرافي فاز معكوس براي جداسازي استفاده ميشود.]14[ روش بسيار جديد جداسازي با ستون دي ال و كروماتوگرافي سيال فوق بحراني با متانول / كلروفرم و گاز 2CO مي باشد.]15[ شکل 8 کروماتوگرام مخلوط کاليکسارنها با n متفاوت نشان می دهد.

 

 

(شکل8) کروماتوگرام مخلوط کاليکسارنها

1-3-3- نقطه ذوب:

نقاط ذوب بعضی کاليکس آرنها در جدول 2 آمده است.]11[ چنانچه مشاهده می شود با افزايش تعداد حلقه های بنزينی نقطه ذوب افزايش می يابد با توجه به اينکه کاليکسارنها با تعداد زوج حلقه ها دارای نقطه ذوب بيشتری نسبت به کاليکسارنها با تعداد حلقه های فرد می باشد.

 

جدول 2

 

در نمودار(1) a نقاط ذوب مخلوط پارا ترسيو بوتيل کاليکس [4] آرن و پارا ترسيو بوتيل کاليکس [6] آرن و در نمودار b نقاط ذوب مخلوط و پارا ترسيو بوتيل کاليکس [6] آرن و پارا ترسيو بوتيل کاليکس [8] آرن می باشد.]11[

 

  

نمودار (1) نسبت مخلوط دو کاليکسارن به دما

1-4- خواص طيفي :

1-4-1- طيف NMR :

مطالعه ONMR كاليكس 4 و6 وجود پيوند هيدروژني درون مولكولي در اين كاليكسانها را نشان مي دهد. همچنين در H- NMR رزونانس گروههاي OH اطلاعات ارزشمندي را در اختيار مي گذارد. كه مقادير در جدول 3 آمده است . هر چه پيوند هيدروژني درون مولكولي قوي تر باشد بيشتر مي شود براي كاليكسهاي 8 n > در دماي پايين چند رزونانس ديده مي شود. همچنين مطالعات ONMR کاليکس 4 و 6 وجود پيوند هيدروژنی درون مولکولی قوی در اين کاليکسها را اثبات می کند.]16[

 

[1] -Bayer

[2]- Zinke

[3]- Comforth

[4]- Gutsche

[5]- Niederl

[6]- upper rim

[7]- lower rim

[8]- Cone

[9]- partial cone

[10]- 1,2-Alternate

[11]- 1,3-Alternate

[12]- Shinkai


مبلغ قابل پرداخت 8,640 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1760

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما