مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2060
  • بازدید دیروز : 3540
  • بازدید کل : 12316070

مقاله 44-کاربرد فن آوری هسته در در کشاورزی 42ص


مقاله 44-کاربرد فن آوری هسته در در کشاورزی 42ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول:مقدمه و ضرورت و اهمیت انرژی هسته ای

مقدمه2

ضرورت انرژي هسته اي.. 3

تاریخچه انرژی اتمی ایران. 5

ضرورت دستیابی به دانش و فناوری هسته ای.. 7

 

فصل دوم:کاربرد انرژی هسته ای

کاربردهای انرژی هسته ای.. 12

 

فصل سوم:کاربرد انرژی هسته ای در صنعت کشاورزی

كاربرد انرژي هسته اي دركشاورزي.. 15

الف) تكنيك هاي پرتوتابي. 17

ب) تكنيك رديابي. 17

ج)تكنيك تجزيه به روش اكتيوكردن. 18

افزایش سرعت تحقیقات با استفاده از فن آوری هسته ای.. 20

کاربرد تکنيک های هسته ای در علوم آب و خاک... 20

سایر کاربردهای مهم فن آوری هسته ای در صنایع کشاورزی.. 23

اصلاح ژنتیک... 23

تقویت صفات زودرس و دیررس.. 23

ج

تولید بذرهای مقاوم به شوری و سرما24

پرورش طیور25

تولید میوه‌های بدون هسته26

قابلیت انبارداری پیاز و سیب زمینی. 26

افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی.. 27

از بین بردن آفات و بیماریها با اتم. 27

کاربرد تکنیک های هسته ای در کنترل آفات.. 28

تولید گونه های پرمحصول و حفظ ذخایر ژنتیکی. 29

اصلاح نباتات از طریق ایجاد موتاسیون. 29

نمونه ای از کاربرد ایزوتوپ ها در مطالعات خاکشناسی. 31

کاربرد ایزوتوپ ها در بررسی تغذیه گیاهی. 32

استفاده از ذرات نوترون در مطالعه رطوبت خاک... 33

 

فصل چهارم:نتیجه گیری و منابع

نتيجه گيري.. 35

فهرست منابع 38

 

د

 

فصل اول:

مقدمه و ضرورت و اهمیت انرژی هسته ای


 

مقدمه

انرژي هسته اي ازجمله انرژي هايي است كه كاربرد زيادي درسطح جهان دارد. درحال حاضر، ظرفيت نيروگاههاي هسته اي جهان بيش از350هزارمگاوات است كه ژيش بيني مي شودتاسال 2020به 359هزارمگا وات برسد.انرژي هسته اي داراي مزايايي است كه كاربردآن راافزايش مي دهد.

تكنيكهاي هسته اي درجوارسايرروشهاي كلاسيك مي توانند به عنوان يك وسيله كمكي درحل مؤثروسريع بسياري ازمسائل كشاورزي مورد بهره برداري قرارگيرند.

از انرژي هسته اي درحوزه كشاورزي وصنايع غذايي استفاده هاي بسيارفراواني صورت مي گيرد.موارداستفاده دراين بخش عبارت است از: جلوگيري ازجوانه زدن محصولات غذايي – كنترل وازبين بردن حشرات – به تأخيرانداختن زمان رسيدن محصولات – افزايش زمان نگهداري – كاهش ميزان آلودگي ميكروبي – ازبين بردن ويروسهاي گياهي وغذايي – طرح باردهي وجهش گياهاني چون گندم ، برنج و پنبه. فناوري هسته اي براي پژوهشهاي كشاورزي به عنوان يك ابزار محسوب مي شود. ودرحال حاضر كشورهاي مختلف ازاين فناوري بهره مي برند. دراين كشورها ازطريق پرتودهي به موادغذايي وسالم سازي اصلاح ژنتيكي گياهان، عقيم سازي آفات گياهي ومواردمشابه مي پردازند.

درحال حاضربا افزايش جمعيت درجهان امنيت غذايي به يكي ازچالش هاي امروزه تبديل شده است كه هرچه بيشتر اهميت كشاورزي راآشكار مي كندواستقلال سياسي واقتصادي هركشورمتضمن دست يابي به خودكفايي درمورد موادغذايي آن كشوراست ، كشاورزي امروزه باحيات ملت هاسروكارداردوتوسعه كشاورزي ازاركان توسعه اقتصادي مي باشد كه سرمايه گذاري كشورهاي مختلف دراين حوزه بيانگر اين اهميت است.جايگاه كشاورزي دردنياي امروزيه جايگاه مشخص وبارزي است . كشوري كه ازلحاظ كشاورزي وتوليدات كشاورزي جايگاه مناسبي داشته باشد دربسياري ازجنبه ها مي تواندموفق باشد ويكي ازراه هاي استقلال هركشوري، استقلال دركشاورزي ومحصولات كشاورزي وامنيت غذايي است.

درحال حاضرجمعيت دنيا درحال افزايش است ودرمجموع بايدمنابع غذايي زيادتري توليدكرد كه بتواندبشرراتغذيه كند.هم اكنون دردنيا تلاش هاي بسيارومطالعات زيادي دربخش كشاورزي ودرجهت توسعه آن برداشته مي شود. استفاده ازعلوم وتكنولو‍ژي هاي مختلف دراين حوزه همواره باعث افزايش بهره بري وتوسعه آن شده است .بيوتكنولو‍ژي ،نانوتكنولوژي ،شيمي ومكانيك وبرخي ديگرازعلوم وفناوريها به كمك كشاورزي آمده ودرپيشرفت وتوسعه آن تأثيرگذاربوده اند. پيشرفت وتوسعه اي كه به رشد وتوسعه اقتصادي خواهدانجاميد .امروزه فناوري هسته اي نيزيكي ازتأثيرگذارترين تكنولوژي ها دراين بخش مي باشد. ازجمله مهم ترين مصارف صلح آميزهسته اي دربخش كشاورزي شامل كليه مراحل كاشت ، داشت وبرداشت محصولات كشاورزي است كه كارآمدي اين فناوري يادشده ، گاه مستقيم وگاه غيرمستقيم است كه ازآن بانام كشاورزي هسته اي نام مي برند.

 

ضرورت انرژي هسته اي

جمعيت درحال رشد جهان به مقادير متنابهي ازانرژي نيازداردتا:

- آب آشاميدني تهيه كند.

- انرژي كارخانه ها،منازل وحمل ونقل راتأمين نمايد.

- از زيرساخت هاي لازم براي تأمين تغذيه ، آموزش وبهداشت حمايت كند.

برآورده كردن اين نيازها مستلزم تأمين انرژي ازتمام منابع آن است . اما«تركيب»انرژي جهان بايدبه دور ازاستفاده عنان گسيخته ازسوخت هاي فسيلي، به سرعت توسعه يابد.

كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي ، محيط زيست ومنابع غيرقابل جايگزين رابراي نسل هاي آينده حفظ مي كند.

بنابراين نيروي هسته اي ازآن نظر يك فناوري «توسعه پايدار» است كه:

- سوخت آن تاقرن هادردسترس خواهدبود.

- سابقه بي خطربودن آن برترازسايرمنابع عمده انرژي است.

- مصرف آن هيچ آلودگي واقعي ايجادنمي كند.

- استفاده ازآن ، منابع با ارزش سوخت هاي فسيلي رابراي نسل هاي ديگرحفظ مي كند.

- هزينه هاي مربوط به آن قابل رقابت وهمچنان درحال كاهش اشت.

- پسماندهاي آن رامي توان براي مدت زيادي بدون خطركنترل كرد.

 

طبق آمارسازمان ملل درآينده نزديك ونه چندان دور اكثركشورهاي درحال توسعه باكمبود آب روبه روخواهند بود. افزايش جمعيت انسانها ، افزايش دماي زمين ، آلودگي منابع آبي وبسياري ازديگرعوامل همه وهمه باعث كمبودمنابع آبي شده كه دراين ميان بخش كشاورزي صدمات جبران ناپذيري خواهدبود.

به عنوان مثال آب زمين هاي كشاورزي تبخيرشده وموادمعدني رابه جاي مي گذارد.به طوري پيش بيني مي شود تاسال 2020ميلادي 20درصد زمين هاي كشاورزي جهان شور خواهند بودو تا سال2050اين رقم به 50 درصد خواهدرسيد.باتوجه به اينكه ايران درشرايط طبيعت نيمه خشك باتوزيع نامناسب زماني ومكاني ريزش هاي جوي ومحدودبودن منابع طبيعي آب درجغرافياي گسترده اش قراردارد، براي جلوگيري ازصدمات جبران ناپذيربه بخش كشاورزي بايدبه سمت وسوي فناوري هاي مدرن دراين حوزه رفت.

براساس آمارهاي ارائه شده توسط فائو تنها11درصدازكل زمين هاي موجود دردنيا براي كشاورزي مناسب است .گزارش هاي يونسكوحكايت ازآن دارد كه ايران با داشتن 24ميليون هكتاراراضي شور درميان كشورهاي آسيا وآفريقا مقام سوم ودركل دنيا مقام پنجم راداراست . ازجمله مهمترين عوامل محدود كننده كشاورزي در مناطق كويري ايران مي توان به كمبودآب ، پراكندگي نامناسب بارندگي ، وجودخاك هاي شوروسطوح بالاي آبهاي زيرزميني شور، خاكهاي شوروقليايي شده ، كمبودموادآلي وموادغذايي درخاك اشاره كرد. باتوجه به اين كه تقريباً 90درصد سرزمين ايران خشك ونيمه خشك است ، ميزان ذخايرآبهاي شيرين كشورمحدودكننده مي باشد. بادرنظرگرفتن رشد روزافزون جمعيت ونيازبه توليد موادغذايي وبهره برداري ازاراضي ومنابع شورگامي مهم دربهبود وضعيت توليد واقتصادي ، اجتماعي درمناطق كوير به شمار مي رود . تكنيك هاي هسته اي امروزه تاجايي پيشرفته است كه مي تواند نقش قابل ملاحظه اي دراين حوزه ايفاكند.

 

تاریخچه انرژی اتمی ایران

سال 1315 مجلس شورای وقت، ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را تصویب کرد و در آذر1344 رئاکتور پنج مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران آماده فعالیت شد.

در سال 1345 در مرکز تحقیقات هسته ای امیرآباد تهران این تجهیزات بکار گرفته شد.

فعالیت این واحد تاکنون ادامه دارد و این رئاکتور بطور منظم از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی می شود.


مبلغ قابل پرداخت 8,640 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1436

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما