دانلود تحقیق،مقاله،جزوات دانشگاهی،خلاصه کتاب و طرح لایه بازفتوشاپ

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...******* توجه مهم: به منظور افزایش سطح کیفیت سایت و رضایت شما بازدیدکنندگان گرامی لطفا درصورت رویت هر یک از موارد زیر سریعا به پشتیبانی سایت اطلاع دهید. ۱) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در محتویات فایل با عنوان موضوع جهت اصلاح فایل مورد نقص ۲) در صورت مشاهده هر گونه مغایرت با موازین جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح یا حذف لینک مربوطه ۳) اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت *****با تشکر از همراهی شما***** دانشجو برای دانشجو

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

نظرسنجی سایت

چه قسمتی از سايت برای شما مفيد بود؟***(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)***

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1332
  • بازدید دیروز : 5418
  • بازدید کل : 4071006

مقاله 88-بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران123ص


مقاله 88-بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران123ص

بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

چکیده :

هدف اصلی این پژوهشبررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل 100نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 901/0 می باشد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است .

واژگان کلیدی : سواد مالی ، سواد تجاری ، سواد اقتصادی ، موفقیت حرفه ای ، بانک انصار

 

 

فهرست مطالب

فصل اولکلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف مشخص تحقيق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9- قلمرو مکانی.. 9

1-10- قلمرو زمانی.. 9

1-11- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه. 9

1-12- ابزار گردآوري داده ها9

1-13- روش تجزيه و تحليل داده ها10

1-14- تعريف واژه‏ها10

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق.. 15

2-2-1- سواد مالی.. 15

2-2-1-1- تعریف سواد مالی.. 15

2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی.. 16

2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی.. 17

2-2-1-4- ضرورت های سواد مالی.. 19

2-2-1-5- جهت گیری در سواد مالی.. 19

2-2-2- سواد اقتصادی.. 23

2-2-2-1- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی.. 23

2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی.. 25

2-2-3- سواد تجاری.. 26

2-2-3-1- تعریف و مفهوم سواد تجاري.. 26

2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاري در سازمانها27

2-2-3-3- اجزا و مهارت هاي لازم براي ارتقاي هوشمندي کسب و کار29

2-2-3-4- اهميت استراتژيک سواد تجاري در تصميمات سازمان. 31

2-2-3-5- تکنيک‌هاي تسهيل تصميم گيري سواد تجاري.. 32

2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاري سازمان. 33

2-2-4- عملکرد حرفه ای.. 34

2-2-4-1-عملكرد چیست؟. 34

2-2-5- موفقیت شغلی.. 38

2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟. 39

2-2-5-2- چهار كليد موفقيت شغلي.. 41

2-3 - بخش دوم : تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)45

2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی:45

2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی:46

فصل سومروش تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش و طرح تحقيق.. 51

3-3 - قلمرو زماني تحقيق.. 52

3-4- قلمرو مکاني.. 52

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گيري.. 53

3-6- متغيرهای تحقيق.. 54

3-7 - شيوه اجرا54

3-7-1 - ابزار گردآوري داده ها55

3-8 - روايی(اعتبار) ابزار پژوهش... 55

3-9- پايايي (قابليت اعتماد) ابزار پژوهش... 56

3-10 - روش تجزيه و تحليل آماری داده‌ها57

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها58

مقدمه:.....59

4-1- آمار توصيفي:60

4-2-آمار استنباطی :62

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادها91

5-1- مقدمه:92

5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق:93

5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق :93

5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق :93

5-3- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق:94

5-4- محدودیت های تحقیق:98

5-5-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش :98

5-6- پیشنهاد به محققان آینده :100

منابع:....101

پیوست1 :پرسشنامه. 103

پیوست 2:آمار توصیفی....106

  

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  

1-1- مقدمه

 

فناوريهاي نوين با سرعتي سرسام آور در حال پيشرفت هستند، به طوري که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابي وصف ناپذير به دنبال ترفند هايي مي گردند که بقايشان را در اين عرصه آشفته و متلاطم تضمين کنند. سازمانها بايد بپذيرند که فلسفه حياتشان تغيير کرده است و ديگر زنده بودن به معناي رسيدن به وضعيت سوددهي مداوم نمي تواند باشد و بايد به دنبال رقابت و ابزار آن باشند، چرا که امروزه کمتر شرکتي در اين عرصه به صورت سنتي و به دور از قواعد جديد بازي فعالیت مي کند و براي اينکه بتوان پا به پاي رقبا باقي ماند يا شايد بسختي و با مهارت بسيار بتوان يک قدم از آنها پيشی گرفت، مي بايست به قواعد جديد بازي کاملا مسلط بود تا شايد روزي بتوان خود يک قاعده جديد انگاشت، بنابراين تسلط بر فناوريهاي جديدي مانند سواد مالی ، سواد اقتصادی و سواد تجاري در کسب و کارها يک الزام وضرورتي اجتناب ناپذير تلقي مي شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر فزاینده سواد مالی ، سواد اقتصادی و سواد تجاري بر موفقیت مدیران در محیط هایی با روند روبه رشد و توقف ناپذير نوآوري در فناوري و دگرگوني در نحوه کسب و کارهاست؛ تحولي که در اين انقلاب صورت پذيرفته است و دگرگونيهايي که در رويه تغييرات موجبات بروز اختلافات و پيدايش شکافهاي عميقي را بين فرداها با امروز فراهم آورده و خواهد آورد.

1-2- بیان مسئله

 

امروزه پرداختن به شرایط و عوامل مختلف و متنوعی که موجب افزایش راندمان و بهره وری امور و فعالیت های مختلف در سازمان های دولتی و خصوصی می گردد از چنان اهمیتی برخوردار گردیده است که توجه بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت را به خود متوجه و معطوف ساخته است . در این میان صنایع کشور نیازمند برخورداری و هدایت توسط مدیرانی هستند که از سطح سواد کسب و کار( مالی ، اقتصادی و تجاری) و هوش مناسب در زمینه های مورد فعالیت خود باشند، بنابراین موفقیت مدیران تابع عوامل مختلفی است که می تواند موجبات رشد و توسعه بهینه را در سطوح مختلف تضمین نماید .آمار های منتشر شده از سوی صنایع کشور حکایت از این دارد که در ایران ضریب بهره وری و کارایی در میان صنایعی که مدیران آنها از اندیشه ها و رفتار های کارآفرینانه برخوردار بوده اند و داری ضریب بالایی در هوش های چندگانه هستند به مراتب بالاتر از مدیرانی است که فاقد چنین ویژگی هایی هستند (سجادی ، 1381،45)؛ از سویی دیگر لزوم توجه به عوامل موثر بر موفقیت مدیران ، دست اندرکاران و برنامه ریزان را بر آن می دارد که شناسایی دقیقی از آنها به عمل آورند و بستر مناسب را برای اقدامات عملی آنها ایجاد کنند .

موفقیت مدیران ایرانی در صنایع مختلف می تواند زمینه ساز و حل کننده مشکلات و مسائل متعددی در جامعه نظیر رونق صنعت ، کاهش بیکاری و مسائل اجتماعی و افزایش امید به آینده در میان افراد جامعه گردد .در حال حاضر متأسفانه صنایع مختلف و حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ... با محدودیت ها ، چالش ها و بستر های نامناسبی مواجهه هستند که میزان توفیق مدیران را در عرصه های مختلف کاهش می دهد . طبیعتا رفع این مسائل در گرو شناخت عوامل و علل موثری بر دانش و مهارت و ... مدیران می باشد(لوراسی و میچل[1] ،2007، 23)

محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند(گولمن[2] ، 2005، 20)

سواد تجاری شامل درک مفاهیم مالی،اقتصادی و بازار که برای کارآفرینان و مدیران لازم است می باشد . این دانش اغلب به موجب زندگی در یک جریان اصلی اقتصاد جذب می شود. در محيطهاي رقابتي جهان امروز، شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت مديران و سازمانهاي متبوع آنها، اهميت خاصّي دارد. با شناخت اين عوامل، زمينه‌هاي لازم براي تصميم‌گيري هدفمند فراهم مي‌آيد و اِعمال راهبردهاي مناسب تسهيل مي‌شود. از طرفي، سازمانها و مؤسسه‌ها با در نظر داشتن اين عوامل مي‌توانند در آينده وضعيت خود را با سازمانهاي مشابه در سطح ملي و بين‌المللي به درستي و با دقت مورد مقايسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند.

ايجاد يك كسب‌وكار جديد نيازمند مجموعه‌اي از مهارت در زمينه تعيين راهبرد، بازاريابي، تأمين مالي و تخصص اجرايي است. اهميت يادگيري فعال و مشاركت مستقيم با كسب‌وكارها، ويژگي مشترك تمام اقداماتي است كه اينك در نقاط مختلف جهان در حال اجرا است، زيرا براي آمادگي جوانان به منظور رويارويي با محيط‌هاي كاري در حال تغيير، يادگيري حين انجام فعاليت اهميت حياتي دارد.

همانطور که نیاز به نیروی کار خوب آموزش دیده و با مهارت به طور فزاینده ای گسترش می یابد ، نیاز به سواد کسب و کار اساسی در تمام سطوح از نیروی کار آشکارتر می شود . بخش خصوصی این نیاز را به سرعت شناسایی نموده و سعی نموده است با شایسته گزینی به آن پاسخ دهد(استیون و دیگران[3] ،2006 ،2)

بر اساس مطالب فوق ، هدف این تحقیق بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران می باشد، بنابراین سوال اصلی این است که سواد مالی ، اقتصادی و تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران چگونه تاثیر گذار می باشند؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

موضوع سواد مالی، سواد اقتصادی و سواد تجاری از موضوعات با اهمیت است بعنوان مثال عدم کفایت سواد مالی، زندگی افراد، خانواده، دوستان و شرکای تجاری آنها را به سبب اتخاذ تصمیمات نامناسب مالی تحت الشعاع قرار می دهد و این امر اثرات نامناسب بر جامعه داشته و حتی سبب کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه می گردد. رفاه مالی درجه کفایت یا امنیت اقتصادی افراد و خانوارهاست. به عبارت بهتر رفاه مالی سطح مورد نظر برای محافظت افراد در رویاروئی با مسائل روزمره زندگی نظیر از دست دادن شغل، بیماری، ورشکستگی، فقر و نیازمندی در سنین کهنسالی است. نتایج پژوهشهای مختلف نشان می دهد که مسائل و مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی که طبعا بخشی از آن ناشی از ناکافی بودن سواد مالی افراد است می تواند با ناهنجاری های ذیل رابطه داشته باشد:

خصومت های خانوادگی ، رفتارهای تند و خشن والدین، کاهش توان جوانان برای مقابله با مشکلات و مسائل روزمره زندگی، افزایش رفتارهای نابهنجاری در سطح جامعه، اعتیاد به مشروبات الکلی، بروز رفتارهای شرارت آمیز(جعفری ندوشن،1389 ،43).

از طرف دیگر در محيطهاي رقابتي جهان امروز، شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت مديران و سازمانهاي متبوع آنها، اهميت خاصّي دارد. با شناخت اين عوامل، زمينه‌هاي لازم براي تصميم‌گيري هدفمند فراهم مي‌آيد و اِعمال راهبردهاي مناسب تسهيل مي‌شود. از طرفي، سازمانها و مؤسسه‌ها با در نظر داشتن اين عوامل مي‌توانند در آينده وضعيت خود را با سازمانهاي مشابه در سطح ملي و بين‌المللي به درستي و با دقت مورد مقايسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند. تاكنون براي شناسايي عوامل موثّر بر موفقيت مديران، تحقيقات متنوّعي به انجام رسيده كه هر يك نتايج مختلفي را در پي داشته‌ است. در بسياري از اين تحقيقات، معيارها و شاخصهايي نيز براي سنجش ميزان موفقيت مديران ارائه شده است. بررسي‌ نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد تأثير هر سه عامل موضوع سواد مالی، سواد اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت مدیران در کمتر تحقیقی مورد بررسی قرارگرفته است، لذا تحقیق حاضر از ضرورت و اهمیت برخوردار است.

1-4- اهداف مشخص تحقيق

 

هدف اصلی : بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

اهداف فرعی :

1- بررسی رابطه بین سواد مالی و موفقیت حرفه ای مدیران

2- بررسی رابطه بین سواد اقتصادی و موفقیت حرفه ای مدیران

3- بررسی رابطه بین سواد تجاری و موفقیت حرفه ای مدیران

 

 

 

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی :

سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران چگونه تاثیر می گذارد ؟

سوالات فرعی تحقیق :

-آیا سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر می گذارد؟

2- آیا سواد اقتصادی بر موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر می گذارد؟

3- آیا سواد مالی بر موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر می گذارد؟

4- آیا سن در سواد تجاری مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

5- آیا تحصیلات در سواد تجاری مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

6- آیا سابقه کار در سواد تجاری مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

7- آیا سن در سواد اقتصادی مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

8- آیا تحصیلات در سواد اقتصادی مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

9- آیا سابقه کار در سواد اقتصادی مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

10- آیا سن در سواد مالی مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

11- آیا تحصیلات در سواد مالی مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

12- آیا سابقه کار در سواد مالی مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

13- آیا سن در موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

14- آیا تحصیلات در موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است؟

15- سابقه کار در موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصارشهر شیراز تاثیر داشته است.

 

[1] - Lusardi andMitchell,

[2] - Golman

[3] -Steven et al


مبلغ قابل پرداخت 6,999 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 229

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما