وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: 150،000 دوج کوین
واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: 250،000 دوج کوین
شروع پروژه: ۱60 روز پیش مجموع سود ما: 100.000 دوج کوین
مانیتور شده: 70روز آخرین پرداخت: 9/10/1397
حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی امنیتی: ۱۰ از ۱۰
پاداش معرفی: ۶% پروتکل امنیتی: گرین بار
حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین
پلن ها: ۴% تا ۴٫۷% روزانه برای ۳۰ روز - ماهانه 20 الی 30 درصد