مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2962
  • بازدید دیروز : 3834
  • بازدید کل : 12709206

مقاله57-حسابداری و حسابرسی دولتی 80ص


مقاله57-حسابداری و حسابرسی دولتی 80ص

فهرست

عنوان

صفحه

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي

 

تاريخچه ......................... ..................

1

دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي ....................................................................................................

3

دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري ...... ........

3

دوران انقلاب صنعتي .............................................................................................................................

6

حسابداري حرفه اي و حسابرسي .......................................................................................................

6

نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي ......................................................

......................

7

حسابرسي در شركتهاي تجاري ..........................................................................................................

8

گفتار دوم : حسابداري چيست ؟

 

مقدمه ........................

.............................................................................................................................

10

حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است .............................................................................

...................

10

تعريف حسابداري دولتي ......................................................................................................................

11

مشخصات يك موسسه دولتي .............................................................................................................

11

تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي ..................................

12

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني .............................................................................

12

كاربرد حسابداري دولتي .......................................................................................................................

14

استفاده كنندگان حسابداري دولتي ...................................................................................................

15

مباني حسابداري ....................................................................................................................................

17

- مبناي نقدي ..................................................................................................

.........

18

- مبناي تعهدي .........................................................................................................

18

- مبناي نيمه تعهدي ................................................................................................

19

- مبناي تعهدي تعديل شده ...................................................................................

20

- مبناي نقدي تعديل شده ......................................................................................

20

بودجه بندي ...........................................................................................................................................

22

كنترل بودجه ..................................................................................................................................

.......

22

مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه .................................................................................................

22

نقطه سر به سر ...............................................................

.......................................................................

23

حسابداري بهاي تمام شده ...................................................................................................................

2

روش هاي طبقه بندي هزينه ها .........................................................................................................

26

مراكز هزينه ........................................................................................................

....................................

27

انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه .........................................................................................

27

گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي

 

مقدمه .......................................................

...............................................................................................

30

ارتباط حسابداري ، بودجه و پاسخگويي .........................................................................................

.

31

شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي ......................................................

32

سيستم حسابهاي ملي .......................................................................................................................

..

33

سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................................................................

34

صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................

36

تغيير نظام بودجه ريزي در ايران ........................................................................................................

36

گفتار چهارم : حسابرسي . . .

 

مقدمه ........................................................................

..............................................................................

38

تعريف و هدف حسابرسي .....................................................................................................................

39

فلسفه و جايگاه حسابرسي ......................................

............................................................................

39

انواع حسابرسي .................................................................................................................................

.....

41

تحول در متدولوژي حسابرسي ............................................................................................................

44

تحول در هدفهاي حسابرسي ....................................................................................

..........................

46

گفتار پنجم : حسابرسي دولتي

 

اهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي ......................................

47

شناخت حسابرسان ................................................................................

...............................................

48

اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار ..............................................................................

49

نكات كلي در حسابرسي .......................................................................................................................

51

سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور ..............................................................

53

برنامه حسابرسي سنتي .........................................................................................................................

56

1- روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت ) ..

58

2- برنامه حسابرسي دفاتر ................................................................

59

3- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي درآمد عمومي ......

............

61

4- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي سنوتي ................................

62

5- برنامه حسابرسي تضمينات ........................................................

62

6- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي اوراق بهادار ........................

64

7- برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي ...............................................

65

ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور .....................................................................................

66

الف- واحدهاي درون سازماني ...................

.....................................

66

ب- واحدهاي برون سازماني ............................................................

69

ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ناظر در سطح كشور .............................................................

72

الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي ................................................

72

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي ................................................

73

ج- سازمان بازرسي كل كشور .........................................................

74

د- سازمان حفاظت محيط زيست ..................................................

74

گفتار ششم : حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي

 

حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي ...........................................................

75

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................

78

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 1

تاريخچه حسابداري و حسابرسي

از آنجائيکه جوامع بشری همواره در حال پيشرفت و دستيابی به نا شناخته ها ميباشند و با توجه به اينکه نقش فعاليتهای مالی در هر توسعه ای غير قابل انکار است. نياز به توسعه حسابداری روز به روز افزايش می يابد . در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروايان مالياتها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نيازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظايف حسابداران دراين زمان يکی تهيه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ ماليات و ديگر تهيه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بين کشورها اشتغال داشته اند بوده است. اين گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعيين سود و زيان مربوط به آن تهيه می گرديد . درقرون۱۳ و۱۴ به دليل رشد عمليات تجاری تحولاتی در سيستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب رياضيات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گرديد . وی يک کشيش ايتاليائی و در واقع يک رياضيدان بود که در اين کتاب مهارت تجزيه و تحليلگری خود را در جهت توصيف سيستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اينکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائيهای ثابت ندارد و نيز تمايزی بين اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دليل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نياز رو به تزايد به حسابداری توسعه يافت .در آمريکا هم پس از به بوقوع پيوستن انقلاب صنعتی سرمايه های شخصی زيادی درکمپانيها وارد گرديد وموجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سيستمهای حسابداری از اهميت بيشتری برخوردار گرديدند .

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 2

بااشاره ای که شد در می يابيم که حسابداری همزمان با پيشرفت وضعيت اقتصادی توسعه و تکامل

پيدا نمود .اطلاعات حسابداري از صدها هزار سال قبل براي استفاده كنندگان آن موجود بوده است . باوجود آنكه حسابداري دوطرفه را در قرن پانزدهم لوكا پاچولي در ايتاليا بصورت موثر درآورده است

اما اساس آن به 3000 سال قبل از آن برمي گردد . از اين رو ساختار رسمي براي پردازش عمليات

براي شخصيتهاي واحدهاي اقتصادي وبازرگاني تقريباً مربوط به 700 سال گذشته است .

حسابداري دوطرفه موقعي پا به عرصه وجود گذاشت كه بايد شرايط خاص آن زمان را مورد بررسي قرار داد و آن شرايط در حال حاضر وجود ندارد . ليتيلتون بيان مي كند كه دفترداريدوطرفه بر اثر ضروريات خاص يا سوابق آن به دوره فلز(چيزي كه درآن زمان بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت ) و زبان (وسيله اي براي بيان و توضيح فلز) بر مي گردد .

براي نوع اول مالكيت خصوصي ، سرمايه و اعتبار ليست شده است و براي نوع دوم كتابت ، پول و رياضي ليست شده است . ليتيلتون ادعا دارد كه اين ضروريات خاص اگرچه در شكل و فرم قابل تشخيصي ارائه شده لكن در تمدن باستان اين ضروريات براي پيدايش حسابداري دو طرفه وجود نداشته است . تمدن باستان مربوط به دوران مصريها ، بابليها (ازجمله سومري ها ) ، يونانيها و روميها مي باشد . اگرچه حسابداري دوطرفه در ايتاليا به وجود آمد لكن گسترش و توسعه آن در جهان غرب بوده است .

در جريان فروپاشي تمدنهاي باستاني ، چرخ اختراع شد و ارابه ابداع گرديد همچنين استفاده از اسيران جنگي بعنوان برده و براي کار اجباري در کشاورزي و در کارهاي ساختماني معمول شد . اين عوامل امکان لشکرکشي هاي بزرگ و فتح سرزمينهاي دوردست را فراهم کرد و بر تمايل به گسترش قلمرو فرمانروايان افزود و در نهايت به ايجاد امپراطوريهاي بزرگ انجاميد که امپراطوريهاي روم و ايران از آن جمله اند . وسعت قلمرو يک امپراطوري از يک سو حجم و مقدار مبادلات را زيادتر و متنوع تر کرد و از سوي ديگر جمع آوري و نقل و انتقال مقادير بزرگي از باج و خراجها. را در مسافرتهاي دور

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 3

ضروري ساخت استفاده از سکه هاي طلا و نقره در معاملات ، پيامد اين تحولات است . تعيين رابطه مبادله ثابت بين انواع سکه هاي رايج د ر يک امپراطوري مبادلات را تسهيل کرد و حسابداري را پيشرفت و گسترش داد .

دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي

زوال امپراطويهاي باستاني ، پيدايش اشکال گوناگوني از نظام فئودالي را در پي داشت که هر يک داراي ويژگيهاي خاص خود بود ، خصيصه مشترک اين نظامها، سهم بري است از محصولات کشاورزي بين ارباب و رعيت ، اقتصاد بسته د ر قلمرو هر خان و جلوگيري از مبادلات تجاري جز در محدوده هر خان فئودال بود . بدين ترتيب ضرورتي براي تحول حسابداري اوليه و تبديل آن به يک نظام جامع پيدا نشد و پيشرفته ترين حسابداري رايج در اين قرون متمادي ، نگهداري نوعي حساب جمع و خرج و يا دخل و خرج است . اين سيستم بر اين رابطه و نياز متکي بود که مباشرو يا پيشکار يا ماموري که وصول و ايصال اجناس يا وجوهي را به عهده داشت دو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختهاي نقدي و جنسي تهيه مي کرد که جمع آن دو مساوي بود . اين نوع حسابداري تا قرون وسطي دوام يافت .

دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغيير اساسي در جهت تبديل حسابداري به يک سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت درخور ذکر ، گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حکومتها و اشخاص بود .

به دنبال جنگهاي صليبي که ارتباط و برخورد دو تمدن شرق و غرب در بعد وسيعي درپي داشت در برخي از نقاط ساحلي اروپا بوبژه در سواحل ايتالياي کنوني دولت – شهرها يا شهر – جمهوريهاي کوچکي پا گرفت که از سلطه پادشاهان و خوانين فئودال را تا حدودي از سيطره يک کليساي روم

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 4

بدور بود . اقتصاد اين شهرهاي کوچک بر تجارت ، پيشه وري ، صنعتگري و صرافي استوار بود و در آنها هيچ مانعي براي تجارت آزاد و حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت . خصيصه مهم اقتصادي ديگر اين شهرها ، استفاده از سرمايه بصورت مولد آن بود . بدين معني که سرمايه بجاي آنکه در ساختمان قصرها و تهيه وسايل لوکس و غالبا بي مصرف ، راکد شود بصورت سرمايه تجاري يعني ابزار و وسايل کار ، کشتي و ديگر وسايل حمل و نقل و کالاهاي بازرگاني درآمد و در چرخه توليد و مبادلات تجاري جريان پيدا کرد اين شهرها ، علاوه بر فراهم آوردن امکان رشد و رونق تجارت ، بستر لازم براي انديشه علمي ، احيا ء و شکوفايي علوم ، هنرها و تکنولوژي را آماده کردند که در نهايت به رونسانس يا رستاخيز علمي و هنري غرب انجاميد پيشرفت صنايع دستي و کارگاهها ، رونق داد و ستد ، رواج پول در معاملات تجاري ، گسترش صرافي و معاملات استقراضي، معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کاربه بزرگتر شدن اندازه موسسات و عمليات تجاري انجاميد ، مستلزم ايجاد سيستم حسابداري کاملتري بود و گمان مي رود که قاعده (( جمع و خرج )) در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم تازه بوده باشد ، بدين معني که صندوقدار به ازاي وجهي که دريافت مي کرد ، بدهکار و در مقابل وجهي که پرداخت مي کرد بستانکار مي شد .قاعده (( جمع و خرج )) يا دريافت و پرداخت در مورد حساب مشتريان نيز بکار گرفته شد . اما در گذر زمان ، حسابداران ايتاليايي متوجه شدند که دريافت پول از مشتري دو جنبه يا دو طرف دارد جنبه دريافت پول که بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت که بايد در حساب مشتري يا پرداخت کننده ثبت گردد . بدين ترتيب دو اصطلاح (( dare )) دادن و (( avere)) گرفتن در حسابداري ايتاليايي متداول شد و به فاصله کوتاهي ، نگهداري حساب کالا هم معمول گرديد گسترش سريع حسابداري دو طرفه درجهان، مرهون انتشار کتاب رياضيات لوکا پاچولي ( Luca pacioli ) به سال 1494 است . پاچولي که اورا پدر حسابداري مي نامند ،که در دانشگاههاي شهر جمهوري هاي

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 5

در دانشگاههاي شهر جمهوريهاي پروجا ، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي کرد و مطالب کتاب رياضيات مذکور را پاچولي نوشت و شکلهاي آنرا داوينچي ترسيم کرد . بخش آخر کتاب رياضيات پاچولي شامل چند فصل راجع به حسابداري بود که نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دو طرفه است در اين بخش از کتاب پاچولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود ، سه دفتر اصل حسابداري را به ترتيب زير تشريح مي کند .

- دفتر باطله Waste book ، که در ايران دفتر کپي يا مسوده هم ناميده مي شود و در آن خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع ثبت مي شود .

- دفتر روزنامه Journal ، که در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و برحسب بدهکار و بستانکار ثبت مي شد .

- دفتر کل Ledger ، حاوي حسابهاي واقعي که ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي شد .

پيدايش شهرهاي بزرگ در کشورهاي ديگر اروپايي ، رونق و تسلط سرمايه داري به عنوان وجه مسلط اقتصادي در فاصله قرنهاي 15 تا 18 از يک سو به انباشت سرمايه و ايجاد دولتهاي حامي و متکي بر سوداگران از سوي ديگر به ايجاد مستعمرات و تاراج ثروتها و سرمايه هاي کشورهاي مستعمره انجاميد اين جريان موجبات رشد و رونق بيشتر تجارت و بزرگتر شدن موسسات تجاري را فراهم آورد . در فاصله رنسانس تا پايان قرن هجدهم تحولي بنيادي در حسابداري رخ نداد و تنها حرکت در خور ذکر ، تئوري جديدي بود که توسط سيمون استوين ( Simon Stevin ) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد . بر اساس اين تئوري ، در هر معامله در مقابل هر بدهکار بايد يک بستانکار وجود داشته باشد . استوين همچنين ضرورت تفکيک اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 6

کرد . بدين ترتيب سيستم دفتر داري دو طرفه که گوته(Gothe) بزرگ آلماني آنرا يکي از زيباترين ابداعات بشري مي داند ، مجموعه منسجمي را فراهم آورد که با استفاده از آن کليه معاملات و عمليات مالي ثبت و سود هر فعاليت تجاري تعيين مي شد و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفکيک مي گشت . با توجه به مطالب بالا مي توان گفت که حسابداري دو طرفه يکي از لوازم و در حين حال يکي از عوامل موثري بود که موجبات رشد و توسعه تجارت و تجارتخانه و بنگاههاي تجاري را فراهم آورد .

دوران انقلاب صنعتي

سيستم ثبت دو طرفه که به اعتبار ابداع آن در ايتاليا ، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت در طول قرن هجدهم تقريبا کليه موسسات مالي و تجاري بزرگ اين شيوه حسابداري را بکار مي برند . اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولي بسيار شگرف بود انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز شد و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات اقتصادي و اجتماعي وسيعي را در پي داشت اين تحولات بنيادي بر تمامي عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت . و مناسبات اقتصادي ، اجتماعي وسياسي جوامع اروپايي را دگرگون کرد . تا از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري بجا گذاشت .

حسابداري حرفه اي و حسابرسي

افزايش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از صورتهاي مالي واحدهاي اقتصادي بدنبال و در جريان ايجاد و افزايش شرکتهاي سهامي و توسعه بازار سرمايه ، هدف از حسابداري رااز رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي گروههاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه و

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 7

ذيحق ارتقا داد و به کار حسابداري نقشي اجتماعي بخشيد . نقش اجتماعي حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات به تنهايي نمي توانستند ايفا کنند زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را ناگزير به پذيرش نظرات مديران واحدهاي اقتصادي در تهيه صورتهاي مالي مي کرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات ، نوعي جانبداري طبيعي در پي داشت . حال آنکه صورتهاي مالي مي بايد نيازهاي گروههاي مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالي را با علايق و منافع متعدد و گاه متضاد برطرف مي کرد حسابداران حرفه اي بتدريج حيطه خدمات خود را گسترش داده و وظيفه طرح و استقرار سيستمهاي حسابداري و خدمات مشورتي مالي را نيز بعهده گرفته اند و د رحال حاضر اينکار بخش بزرگي از کار حسابداران حرفه اي را تشکيل مي دهد . اما تغيير شگرفي که اينک در جريان است تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است که در آن علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي ، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده ( مانند مجمع عمومي ) و رعايت قوانين و مقررات حاکم براي اجراي برنامه ها و عمليات و نتايج حاصل از آن سنجيده و ارزيابي و گزارش مي شود .

نظامهاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي

بطوريکه بيان شد از گذشته دور نياز حکومتها به اطلاعات مالي بويژه حساب خراجها و مالياتها يکي از موثرترين عوامل پيدايش و گسترش حسابداري بود که به نظامهاي حسابداري گسترده در دوران امپراطوريها انجاميد اما در آن دوران و همچنين تا پايان قرون وسطي تغيير اساسي در هدف حسابداري دولتي ، که پس دادن حساب جمع و خرج پيشکاران و ماموران وصول ماليات و خراج و حکام بود پديد نيامد . حتي در قرون وسطي افول هم کرد . در طول دهه هاي بعد بويژه بعدازجنگ دوم جهاني ، دولتها نقش بيشتري را در اقتصاد و امور اجتماعي کشور به عهده گرفتند

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 8

و در عين حال انديشه نظرات گسترده پارلمان و مردم در کار دولت نيز قوت گرفت و روشهاي تدوين بودجه تکامل يافت و بودجه از شکل فهرستي از اقلام درآمد و مخارج بصورت برنامه مالي درآمد که شامل هدفهاي اقتصادي ، اجتماعي و انواع برنامه هاي مي شد که دولت براي رسيدن به آنها اجرا خواهد کرد . در پي تحولات عميق اقتصادي و سياسي قرن هجدهم ، انديشه برقراري عدالت اقتصادي در جوامع نصج گرفت و يکي از راههاي نيل به آن اخذ مالياتهاي مستقيم بويژه ماليات بردرآمد بجاي مالياتهاي غير مستقيم بود . لازمه اجراي درست قوانين مالياتي استفاده وسيع از خدمات حسابداري بود . از اين رو قوانين مالياتي اغلب کشورها مزاياي بسياري براي تنظيم درست حسابها و جرايم سنگيني براي عدم تنظيم حساب و همچنين نادرستي در تنظيم حساب پيش بيني کرده است که موجبات رشد و توسعه حسابداري را فراهم آورده است.

حسابرسي در شركت تجاري:

از ديدگاه ديگر بررسي و ارزيابي فعاليت يك واحد تجاري در چارچوب ضوابطي معين، توسط تعدادي از كاركنان واحد مزبور، حسابرسي داخلي ناميده مي شود. حسابرسي داخلي سبك عمل ارزيابي مستقل است و هدف آن همانگونه كه خاطر نشان گرديد، كمك به اداره كنندگاه واحد تجاري و ايجاد ارتباط اصولي بين تصميم گيرندگان و سطوح مختلف اجراء كننده تصميمات اتخاذ شده، از طريق ارزيابي ميزان مؤثر بودن دستور العمل ها، كارايي روش ها و كنترلها و انعكاس نتايج در قالب گزارشي مدون مي باشد . حسابرسي داخلي به منظور كمك به هيات مديره در ايفاي بهتر مسئوليت خود از طريق ادرائه تجزيه و تحليل ها، ارزيابي ها، نتايج و پيشنهادهاي حاصل از رسيدگي ها به آنها، سه هدف عمده ذيل را تعقيب مي نمايد.

1- حصول اطمينان از اينكه كنترل هاي لازم از طريق نظام ها و دستور العمل هاي مالي و غير مالي استقرار يافته و به نحو مطلوب نيز اعمال مي شوند.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي 9

2- حصول اطمينان از ثبت صحيح و به موقع فعاليت هاي واحد تجاري در دفاتر و مدارك حسابداري.

3- حصول اطمينان از اينكه اسناد، مدارك و دفاتر حسابداري مي توانند مبناي تهيه و ارائه گزارش هاي مالي قابل اعتماد قرار گيرند.

در تشكيلات سازماني شركت ها، حسابرسي داخلي، به عنوان واحدي كه مستقيماً زير نظر مديريت مشغول به كار مي باشند. وظيفه مشاورت و ياري دهنده مديران هر فرماندهي و اتخاذ تصميمات شركت را عهده دار بوده و مديدريت از طريق بازوي حسابرسي داخل مي تواند كنترل هاي خود را توسعه بخشد و در هر زمان كارايي شركت را مورد سنجش قرار داده و قابليت انعطاف خود در برخورد با مسائل و مشكلاتي كه شركت مسلماً مواجه با آن خواهد بود را افزايش دهد. لكن حسابرسي داخلي همانگونه كه بدان اشاره شد، واحدي در داخل سيستم بوداه و از نظر قانون و يا حتي صاحبان سهام معتبر نمي باشد.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار دوم : حسابداري دولتي چيست ؟ 10

مقدمه :

مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه اكثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالي موسسه راتحت تاثيرقرارمي دهند.اطلاعات مالي وحسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تامين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد.

هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند.

حسابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد، سروكار دارد. باين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيتهاي مهم يك سازمان كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.

حسابداري يك نظام اطلاعاتي مالي است:

اين نظام اطلاعات مالي مجموعه اي ازروشها وقواعدي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مربوط به يك موسسه،جمع آوري، طبقه بندي وبه نحوقابل فهم وساده اي درقالب گزارشهاي مالي خلاصه و گزارش مي شودتابتوانددرتصميم گيريهاي مديران ودرتحقق اهداف موسسه مورداستفاده قرار گيرند.

نتيجه آنكه حسابداري ابزار تصميم گيري و مديريت است و نظام حسابداري هر سازمان تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان مي باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار دوم : حسابداري دولتي چيست ؟ 11

در ادامه به بررسی حسابداری دولتی خواهیم پرداخت.

تعريف حسابداري دولتي:

حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.

در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حسابداري دولتي است.

در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

مشخصات يك موسسه دولتي:

موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.

2- به موجب قانون تشكيل شده باشد.

3- زير نظر يكي از قوا باشد.

4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.

شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گفتار دوم : حسابداري دولتي چيست ؟ 12

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:

1-انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2-مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3-منابع مالي :در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود. در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.


مبلغ قابل پرداخت 12,096 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1420

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما