مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2520
  • بازدید دیروز : 3834
  • بازدید کل : 12708764

مقاله67-بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی80ص


مقاله67-بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی80ص

فهرست مطالب

مقدمه ------- --

1

1-1- بحران بدهی --- ---

1

1-2- ریسک های غیر قابل مشاهده----- -

1

1-3- بند اول – انتخاب شرکت های در خطر - ---

2

1-4- بند 2: مدیریت ریسک شرکت ---

2

1-5- محدودیت های پایان نامه ----- ---

2

2- انگیزه ها و کارایی موجود بر مبنای موجودی در طی بحران اعتباری : شواهد بخش مالی (بند1)-----

3

2-1- مقدمه --

3

3- دورنما----

8

1-2-2- تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی --

8

2-2-2- بحران بدهی در سال 2000---------------------------------

9

2-3- انگیزه و رشد فرضیه------------------------------------------

10

1-3-2- نظریه ی توافقی : تراز انگیزه ها و اصول بازار ---------------

10

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک-

11

2-3-3- تفاوت های انگیزه ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود ---

13

2-4- نمونه ها و مدل ها -----------------------------------------------

14

1-4-2- متغیرهای سود در این تحقیق -------------------------------

14

2-4-2- نمونه های مدل -----------------------------------------------

15

2-5- نتایج----------------------------------------------------------

21

1-5-2- مدل عایدی --------------------------------------------------

21

2-5-2- مدل معادلات همزمان ------------------------------------------

22

3-5-2- دقت تست ها: تست مستقیم ریسک -------------------------------

24

2-6- نتایج: ---------------------------------------------------------

25

1-6-2- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی -----------------------------

26

3-6-2- مفاهیم و محدودیت ها ------------------------------------------

27

3-مدیریت ریسک، ساختار شرکت ، و کارایی در میان شرکت های مالی : شواهدی از بحران بدهی (مقاله ی 2) ---------------------------------------------

28

1- مقدمه ------------------------------------------------------

28

2-3- توسعه ی نظریه-----------------------------------------------

31

1-2-3- ریسک، MAS و کارایی --------------------------------------

31

2-2-3- مرکز گریزی و MAS -----------------------------------------

32

3-2-3- ساختار ، MAS و ریسک در صنعت مالی --------------------------

33

3-2-3- ساختار ، MAS و ریسک در صنعت مالی ------------------------

34

3-3- متغیرها و برآورد آنها --------------------------------------------

36

1-3-3- عدم تمرکز -------------------------------------------------

36

2-3-3- مهارت mas-----------------------------------------------

37

3-3-3- عدم اطمینان محیطی -----------------------------------------

40

4-3-3- متغیرهای کنترل ---------------------------------------------

40

5-3-3- کارایی ---------------------------------------------------

41

4-3- مدل و نمونه -------------------------------------------------

41

5-3- نتایج ----------------------------------------------------------

44

1-5-3- آمار توضیحی -----------------------------------------------

44

2-3-5- نتایج آنالیز کلمات -------------------------------------------

45

3-5-3- ساختار و کارایی -------------------------------------------

46

3-5-4- MAS وکارایی ----------------------------------------------

46

5-5-3- ساختار mas و کارایی ----------------------------------------

47

6-3- نتایج--------------------------------------------------------

48

1-3-6- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی --------------------------

48

2-6-3- نتایج و یافته های کاربردی -------------------------------------

48

 

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی

1- مقدمه:

1-1- بحران بدهی

بحران بدهی سال 2007- 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد. از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های میان شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است. این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالیم ی پردازد. اولین بند از مقاله بر تاثیر کارایی بر موقعیت ریسک ایجاد شده با انگیزه های سهام سرمایه مربوط می شود. دومین بند هم بر تاثیر کارایی ریسک مدیریت با ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوط می شود.

1-2- ریسک های غیر قابل مشاهده:

می توان گفت که انتخاب ریسک شرکت و توانایی مدیریت ریسک آنها ، تفاوت در کارایی را در طی بحران بدهی شرح می دهد. با این وجود، ریسک های غیر قابل مشاهده ی شرکت ها بر کارایی آنها اثر می گذارد. این تحقیق بر این فرض است که بحران اعتباری شوک منفی بر سیستم مالی می باشد. این شوک موقعیت ریسک و مدیریت را از طریق کارایی آن نشان می دهد، یعنی شرکت هایی که ریسک بالاتری دارند و یا مدیریت ریسک ضعیف تری دارند ، بدتر عمل می کنند.

 

 

1-3- بند اول انتخاب شرکت های در خطر

اولین بند این مقاله انگیزه های ذخیزه کردن را توسط CEO و مدیر مالی شرکت و چگونگی شرح کارایی آن نشان می دهد. این نظریه نشان می دهد که انگیزه های سهام سرمایه به تاثیر انگیزشی بر مدیریت و بر مقدار تلاشی که باید انجام شود و مقدار حذب ریسک اثر می گذارد. این نتایج از تحقیق ، نشان دهنده ی کارایی در طی بحران بدهی بوده و به نوع انگیزه های سهام سرمایه بستگی دارد. این نتایج شواهدی را نشان می دهد که منجر به کارایی کمتر در طی بحران بدهی و مالکیت موجودی با کارایی بالا است. این نتایج رابطه ی مثبت انتخاب و برآورد ریسک شرکت ها و مالکیت بازار را که تاثیر منفی بر ریسک شرکت دارد هم نشان می دهد.

1-4- بند 2: مدیریت ریسک شرکت

بند دوم به شرح ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوطه می پردازد و این دو مشخصات شرکت ها تفاوت های کارایی را شرح می دهند. نظریه ها نشان می دهد که این مشخصات شرکت ها به مدیریت ریسک مربوط می شود. بحران ببدهی شوکی را برای محیط و کارایی در طی بحران نشان داده و توانایی شرکت را در مدیریت ریسک شرح می دهد. این مساله نشان می دهد که شرکت هایی با ساختارهای انعطافی و تناسب میان سیستم های حسابداری مدیریت و ساختار آنها در طی بحران بدهی ، بهتر عمل می کنند.

1-5- محدودیت های پایان نامه

اولین محدودیت این تحقیق ماهیت غیر قابل مشاهده ی ریسک می باشد. در بیشتر موارد ، نتایج تحقیقنشان می دهد که مشخصات شکت ها به شرح کارایی ریسک مربوط است. خواه ریسک انتخابی باعث مشخصات شرکت شود، در صورتی که مشخصات شرکت باعث ایجاد ریسک شوند، و یا حتی در مواردی که باعث ایجاد تفاوت در کارایی شوند، فراتر از طرح این تحقیق می باشد. دوم آنکه ، بحران بدهی، که باعث ایجاد محیط بررسی پرباری است، ارتباط زیادی دارد که به دوره های زمانی دیگر مربوط نمی شود. درپایان باید گفت که این پایان نامه بر یک صنعت تمرکز دارد. این مساله این توانایی را به من داد تا محیط صنعتی خاصی را مانند از کنترل دولت خارج کردن بررسی کنم که عمومیت
یافته ها را در صنایع دیگر محدود نمی کند.

2- انگیزه ها و کارایی موجود بر مبنای موجودی در طی بحران اعتباری : شواهد بخش مالی (بند1)

2-1- مقدمه :

در اواخر دهه ی 2000، زمان آشفته ایی برای بازارهای مالی بود. آنچه که به عنوان بحران گرو گذاشتن شروع شد، در آمریکا برای صنایع و کشورهای دیگر به سرعت منتشر شد. دوره های تجاری متاثر از اندوه بازارها و سرزنش های بسیار زیاد بازارهای مالی می باشند. Businessweek در این باره
می نویسد: «... قطع اعتبار بازار در اواخر ورشکستگی wall street آغاز شد. نگرانی در مورد
بدهی های زیاد باعث شد که سرمایه گذاران از موجودی مالی گریزان باشند. در حالی که شرکت های آمریکایی تیتر اخبار و ورشکستگی های بازار را در مورد جریان زیاد مجله های خارجی می نوشتند ، به چشم اندازه تاریک اضافه می شدند. روزنامه ی بریتانیایی می نویسد که بانک های انگلستان به چهار بانک مرکزی بزرگ در سراسر جهان ملحق شدند. . . در عملکرد های فوری می توان 50bn را در بازارهای مالی مشاهده کرد که در خرکتی طراحی شده برای جلوگیری از بدتر شدن بدهی ها از خط اقتصاد جهانی خارج شدند. با این وجود همه ی این موارد برای موسسات مالی که قادر به حفظ خود و غرق ننشدن این حیطه نبودند و در این آب های متلاطم شنا می کنند. البته، این سوال پیش می آید که بانک ها چه تاثیری بر طوفان های مالی دارند؟ اقتصاد دان ها به این نکته توجه کردند که در صورتی که بانک ها زیان کمتری متحمل شوند، قانونگذاران و سیاستمداران سوالات پایه ایی می پرسند. آیا بانک ها مجاز به این مقدار بدهی می باشند؟ آیا آنها می توانند ارزیابی هایی از ریسک های اجرایی خود داشته باشند؟

دهه ی 1990 ، حذف کنترل دولت بر بخش مالی آمریکا را مشاهده کرد. تحقیقات دانشگاهی نشان
می دهد که این آزادی سالیانه همراه با تغییرات ساختارهای دولتی است. Kole و Lehn در سال 1997، صنعت هوایی را بررسی کرده و متوجه شدند که شرکت هایی با حذف کنترل دولت مواردی هستند که جبران مدیریتی زیادی برای این بخش ها داشته و مواردی هستند که گستره ی کمتری دارند. مولفان ، حیطه ی بزرگی را که بر دارایی مالی شرکت ها و ساختارهای پیچیده ی آنها اثر می گذارد بررسی کردند. در بانکداری ، Becher و همکارانش در سال 2005، متوجه شدند که درصد ارزیابی های مدیران ، با فرونشستن قوانین بانکداری افزایش می یابد. Crawford و همکارانش در سال 1995، پارا فراتر نهاده و متوجه افزایش حساسیت پرداخت به نقدینگی، انتخاب و مالکیت بازار برای مدیران اجرایی بانک ها شدند. نتایج آنها از این نریه پیروی می کند که با حذف کنترل بخش مالی ، می توان بر اصول بازار فراتر از قوانین تکیه کرد. در حقیقت ، تفاوت های بانکداری میان دولت در شرکت های مالی و در شرکت های صنعتی با توجه به جیران دارایی خالص است که رو به محو شدن است. افزایش دارایی خالص به آشفتگی های بدهی در دهه ی 2000 و یا شرکت هایی مربوط می شودکه در تنظیم طرح های انگیزشی به عنوان حذف کنترل صنعتی دولت حتی با وجود آشفتگی های بدهی قابل انجام است.

این تحقیق ، بر نمونه ی شرکت های مالی 2007-2005 و تلاش برای شرح و کارایی بخش های متفاوت بر مبنای انگیزه های موجودی تمرکز دارد. پس از حذف کنترل دولت، شرکت های مالی، بزرگ تر شده و صنعت با توجه به ادغام کننده ها و خرید ها تحکیم می شود ، شرکت ها نیز جبران موجودی بیشتری دارند. این نظریه نشان می دهد که انگیزه ی دارایی های خالص، سود عوامل و سهامداران را تنظیم می کند. این مساله پس از حذف کنترل دولت با تکیه بر اصول بازار نسبت به قوانین ضرورت دارد. به عبارت دیگر، نظریه ی خطر اخلاقی، نشان می دهد که انگیزه های دارایی خالص، عوامل را به انجام ریسک بیشتر تحریک می کند. Cole و همکارانش در سال 2006، متوجه شدند که پرداخت برای جبران کارایی به روش های ریسک انتخابی بیشتر مربوط می شود. آنها به حساسیت رفاه ceo در فراریت بازار پرداخته و متوجه شدند که حساسیت بیشتر به ریسک مشخصات شرکت ها ، مانند تحقیق و توسعه ی بیشتر، دارایی های کمتر ، کارخانه و تجهیزات، و تمرکز بیشتر بر تجارت و نسبت بدهی به دارایی خالص بیشتر می باشد. آنها ریسک را به عنوان فراریت عایدی برآورد کرده و هیچ گونه ارتباط خاصی با سطح جبران دارایی خالص پیدا نکردند. آنها نتایج خود را برای توضیح موارد احتیاط به دلیل که ماهیت داخلی جبران مشخص کردند.

سوال تحقیق نشان دهنده ی این مساله است که : آیا استفاده از انگیزه های انتخاب و یا مالکیت موجودی، به عنوان برآورد درآمد یاعایدی، یا کارایی طولانی مدت، به صورتی که برای ارزش بازار برآورد می شود ، کارایی کوتاه مدت را شرح می دهد و آیا مطابق با نظریه ی خطر اخلاقی می باشد یا خیر؟ این تحقیق در تلاش است تا انواع نظریه ها را مشخص کند ، و دورن یابی تفاوت های میان انواع انگیزه های تساوی حقوق : انتخاب در مقابل مالکیت بازار را نشان می دهد. یکی دیگر از فواید این تحقیق بررسی ماهیت ریسک می باشد که در مورد بحران بدهی اخیر است. این تحقیق ، بر برآورد ریسک تکیه ندارد ، کارایی بانک ها در بحران بدهی هم نشان دهنده ی افشای ریسک انتخاب شده است.

در کل، متوجه شدم که برای CEO ، انتخاب ها به کارایی بدتر و مالکیت موجودی برای کارایی بهتر در طیبحران اعتباری مربوط می شود. این نتایج برای کارایی برآورد شده به عنوان درآمدهای غیر طبیعی (برآورد کارایی کوتاه مدت) مربوط می شود. برای مدیران، هیچ گونه کارایی کوتاه مدت برای
انتخاب ها و موجودی وجود ندارد اما کارایی دراز مدت برای انگیزه های انتخاب بوده و برای مالکیت موجودی بدون اهمیت است. این نتایج تمایل سرمایه گذاران، قانون گذاران و مدیریت در بخش مالی و آکادمیک را نشان می دهد. سرمایه گذاران نتایج جالبی در کمک به ارزیابی ساختارهای انگیزشی و
تهیه ی مبنایی برای ارتقا یافتند. قانونگذاران، درح ال حاضر تحت فشار بخش عمومی برای محدود کردن تاثیر بجران فعلی و جلوگیری از بحران های آتی هستند که به صورت فراگیر و یا افراطی
می باشند. در صورتی که قوانین تغییر کند، نتایج مفیدی حاصل می شود. تفاوت در تاثیر انگیزشی موسات مالی حائز اهمیت است. عمده فروشان و یا ورشکستگان نمونه هایی ایجاد میکنندکه نتایج را برای بخش حفظ فدرال در بر دارد که قبلا توسط بانک ها ارزیابی شد. به نظر می رسد که این
شرکت ها ساختار انگیزشی بانک ها را در صورتی مشاهده می کنند که بر مبنای ساختارهای انگیزشی بانک ها بوده و با هیات مشابه تنظیم شوند.

مدیریت نیز به نتایج مشابه در افزایش اعتماد شرکت ها و صنایع علاقه مند است. مدیریت به جستجوی سرمایه گذارانی آرام کننده ی شرایط و مشتریان متقاعد، سپرده گذاران، وام دهندگان، و قانونگذاران می باشد تا ایمنی و دستورهای ایمنی مالی را فراهم آورد. در پایان ، این تحقیق ، در بخش دانشگاهی مورد استقبال قرار می گیرد به این دلیل که به بخش تحقیقاتی و تاثیر کارایی اضافه می شود.

بخش 2، دورنمایی از بحران بدهی را در بر دارد. بخش 3، خلاصه ایی از نظریه ی خطر اخلاقی است و نظریه ی موجود را در بخش رقابت نظریه ها نشان داده و متون قبلی مربوط به نظریه ی من را خلاصه
می کند. بخش 4، مدل های به کار رفته در تست فرضیه را نشان داده و نمونه ی انتخابی را تست میکند. بخش 5 نتایج تحقیق و بخش 6 نیز بخش پایانی مقاله است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- دورنما

1-2-2- تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی

درکل ، قوانین صنعت مالی در طی 1990 کاهش یافت. بانکداری reigle-Neal interstates و قانون کارایی شعبه ها، موانع بانکداری را در رشد مرزها از بین برد. حفظ شرکت ها، بانک ها را در وضعیتی در آمریکا و چند محدوده ی دیگر (مثل بخش محدود کننده ی پس انداز ایالت ها برای وام در این ایالت ها) خریداری کرده و بانک های ایالت های دیگر به صورت شعبه های خدمات کامل
می باشند. قانون Gramm-Leach-Bliliey در سال 1999، به بانک ها اجازه ی پیوستن به
شرکت های بیمه و خدمات را دارد که قبلا از قانون Glass-Steagall و قانون حفظ بانک ها مجزا شده بود. شرکت های مالی نیز مجاز به دستیابی به بانک ها بودند و بانک ها هم مجاز به فروش بیمه بودند. تغییر قانونی به باز کردن راه برای بانکهای بزرگ تر اما تعداد کمتر دست یافت. برای مقال تعداد بانک های تجاری آمریکا، از 14000 تا 8000 طی سال های 1980 و 2005 افت کردند. قوانیت بر انتقال خدمات و جغرافیا به سرمایه و مدیریت ریسک بود. قانونگذاران استفاده از داده های بازار را به عنوان بارومتر تحکیم نهادها افزایش داده و بر دیدگاه های مستقیمی که هزینه های بیشتری داشتند و پیچیدگی آنها افزایش داشت کمتر تکیه می کردند (Rose و Hudging 2008) با آرام شدن قوانین، نظارت شرکت ها مکانیسمی با دیدگاه سخت تر شد. از نظر تجربی، حذف کنترل دولت، منجر به افزایش استفاده از انگیزه بر مبنای رقابت شد (kole و lehn 1997) و این روند برای بانک ها بود (Becher و همکارانش 2005، Crawford و همکارانش 1995، Hubbard و Palia 1995)

 

2-2-2- بحران بدهی در سال 2000

تصویر1

Bailey و همکارانش 2008، مروری بر بحران اعتباری و فاکتورایی داشتند که بر این بحران اثر
می گذارد. آنها گارش کردند که قیمت های خانوارهای تاریخی ، به ندرت در اواسط دهه ی 1990 تا 2006 قرار می گیرد که افزایش زیادی داشته است. افت نرخ بهره، تقاضا را برای خانه سازی بالا برد. در بخش هایی که زمین های محدود داشتند (کالیفرنیا) ، و محل هایی که رشد اقتصادی زیادی در جریان داخلی جمعیت وجود داشت (لاس وگاس)، ساکنان ، رونق شدیدی داشته و سرمایه گذاری املاک و مستغلات عایدی زیادی داشت. موازی با حرکت در بخش خانه سازی، افزایش تقاضای زیادی برای
وام های رهن مسکن وجود داشت. از سال 2001 تا 2003، صنعت رهن ، با خرید وام های اولیه توسعه یافت. پس از آن، رشد در بخش صنعتی کاهش یافت اما رشد بخش مالی ادامه داشت، و با کاهش استانداردهای وام دادن، منجر به افزایش رهن Alt-A و بخش اولیه شد.در نتیجه ، ایمنی رهن دادن، توسعه یافته و این رهن ها از بانک ها انتقال داده شد و از انواع نهادهای مالی ناشی می شد که در بخش شرکت های خصوصی بوده و سرمایه ی آنها در بخش وسایل قرار گرفته و نقدینگی زیادی برای بازار ثانویه به همراه داشت.

نشانه های هشدار بازار در اوایل سال 2005 ظاهر شد. قیمت خانه سازی کاهش یافت. وام دهندگانی که برای اضافه کردن به سرمایه برنامه داشتند، قادر به انجام نبوده و قصور و کوتاهی ها افزایش یافت. بحران بدهی در اوایل 2007 ، نیروی زیادی داشت ، و HSBC اتلاف بخش اولیه و موانع سرمایه را مشخص
می کرد. بازار خانه سازی باقیمانده در رکود اقتصادی شدیدی قرار گرفت. افت در ساختار جدید همراه با بالا رفتن بهای نفت، و استانداردهای وام دادن ، اعتبار زیادی را ایجاد کرد که جهانی شد. به طوور تخصصی تر می توان گفت که صنعت احساس کرد که بدترین بحران مالی در سال 2008 سپری شد اما گسترش زیادی دارد ، نقدینگی بسیار کمی داشته و اعتماد سرمایه گذاران بسیار پایین بود و برای آشفتگی اقتصادی ادامه داشت.


مبلغ قابل پرداخت 12,096 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1134

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما