مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2634
  • بازدید دیروز : 3834
  • بازدید کل : 12708878

مقاله73-بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام 100ص


مقاله73-بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام 100ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصـل اول. 13

کلیــات تحـقیـق. 13

1-1 مقدمه14

2-1 ضرورت تحقیق. 16

3-1 اهميت موضوع. 17

4-1 بیان مسئله تحقیق. 18

5-1 استفاده كنندگان از اين تحقيق. 19

6-1 فرضيات تحقیق. 19

7-1 قلمرو تحقیق. 20

فصــل دوم21

ادبیات نظری تحـقیــق. 21

1-2 ادبيات نظري تحقیق. 22

1-1-2مرور ادبيات تحقيق. 22

2-1-2 گرينبرگ و همكاران. 22

2-2 تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي. 23

3-2 مفاهيموتعاريف وجوه نقد. 25

4-2 مزاياي صورت جريانهاي نقدي. 26

6-2 تجزيه وتحليل صورتهاي مالي. 29

7-2 ابزارهاي اصلي تجزيه وتحليل صورتهاي مالي. 31

8-2 نسبتهاي مالي. 31

1-8-2 نسبتهاي نقدينگي. 33

2-8-2 نسبتهاي فعاليت.. 33

3-8-2 نسبتهاي اهرمي. 33

4-8-2 نسبتهاي سودآوري. 34

9-2 تعريف نسبت هاي مالي مبتني برصورت جريانهاي نقدي. 34

1-9-2 نسبتهاي توانايي پرداخت وايجاد نقدينگي. 36

2-9-2 نسبت هاي كيفيت سود38

1-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي سود40

2-2-9-2 نسبت كيفيت نقدي فروش.. 40

3-9-2نسبتهاي مخارج سرمايه اي. 41

1-3-9-2 نسبت تحصيل دارائيهاي سرمايه اي. 42

2-3-9-2نسبت سرمايه گذاري به تامين مالي (خارجي )‌42

1-4-9-2 نسبت جريانهاي نقدي هرسهم. 43

2-4-9-2 نسبت بازده نقدي دارائيها43

3-4-9-2 نسبت بازده نقدي حقوق صاحبان سهام44

10-2 نظريه تمركز اطلاعاتي. 46

11-2 محتواي اطلاعات در سطح دستوري. 47

12-2 محتواي افزاينده اطلاعاتي. 48

1-12-2 اطلاعات مكمل. 49

2-12-2 اطلاعات موازي. 49

فصل سوم51

روش تــحقــیق. 51

1-3 پيشينه تحقيق. 52

2-3 جامعه آماري. 62

3-3 نمونه آماري. 63

4-3 اطلاعات مورد نياز تحقیق. 64

1-4-3 اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي سنتي. 65

2-4-3 اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي. 65

3-4-3 اطلاعات موردنياز جهت محاسبه بازده سهام شركت.. 65

5-3 فرضيه هاي تحقيق. 66

6-3 تجزيه و تحليل نظريه فرضيه ها67

7-3 اندازه گيري متغيرها68

1-7-3 نسبتهاي مالي سنتي (ترازنامه و سود و زيان)68

2-7-3 نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي. 69

3-7-3 محاسبه بازده سهام70

1-3-7-3 افزايش سرمايه قبل از مجمع عمومي عادي. 71

2-3-7-3 افزايش سرمايه بعد از مجمع عمومي عادي. 71

3-3-7-3 افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي. 71

4-3-7-3 افزايش از محل اندوخته ها72

8-3 روشهاي آماري. 73

فصل چهارم77

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 77

1-4 تحلیل آماری. 78

1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول. 81

2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم82

2-4 تحلیل و بررسی فرضيه ها84

1-2-4 فرضیه اول. 84

2-2-4 فرضیه دوم86

3-2-4 فرضیه سوم87

فصل پنجم. 91

نتيجه گيري و پيشنهادات.. 91

1-5 خلاصه تحقيق. 92

2-5 خلاصه نتايج تحقيق. 93

3-5 محدوديتهاي تعميم نتايج تحقيقات.. 96

4-5 پيشنهادات.. 96

5-5 منابع و ماخذ. 98

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1................................................................................................................... 90

جدول شماره 2................................................................................................................. 137

جدول شماره 3................................................................................................................ 138

جدول شماره 4................................................................................................................. 139

جدول شماره 5................................................................................................................. 140

جدول شماره 6................................................................................................................. 141

جدول شماره 7................................................................................................................. 142

جدول شماره 8................................................................................................................. 143

جدول شماره 9................................................................................................................. 144

جدول شماره 10............................................................................................................... 145

جدول شماره 11............................................................................................................... 146

جدول شماره 12............................................................................................................... 147

 

 


فصـل اول

کلیــات تحـقیـق


1-1 مقدمه

به دليل اهميت بسزاي جريانهاي نقدي درموقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آنهاپيش بيني جريانهاي نقدي به عنوان يكي از اجزا ءلاينفك برنامه ريزي مالي ،ازموضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر ازچنين اهميتي برخورداراست كه جريانهاي نقدي واحدهاي اقتصادي را ميتوان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد.همچنين صورت جريانهاي نقدي مورد استفاده گروههاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهاي دولتي مورد استفاده قرارمي گيردوازسوي ديگر سرمايه گذاران واعتباردهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علا قه مند هستند زيرا اغلب مدل هاي اوراق بهادار يا روشهاي ارزيابي وهمچنين تاثير آن بربازده سهام وواحدهاي اقتصادي مبتني برجريانهاي نقدي آتي است امروزه تجزيه وتحليل صورتهاي مالي وتجزيه وتحليل صورتهاي مالي وهمچنين صورتهاي مالي و.همچنين ترازنامه وسودوزيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركتهاي سهامي دربازار بورس سهام رادارد وميتواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا ميكند واز ديد درون سازماني توانائي پيش بيني نتايج آتي،خصوصا جريانهاي نقدي اداره اموررادركاراترين شكل خود امكان پذير ميباشد وبه اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي وسرمايه گذاري وتامين مالي منجر مي شود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي به خصوص جريانهاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون سازماني فراهم ميكند.


2-1 ضرورت تحقیق

صورت جريانهاي وجوه نقد مبناي ناقص براي ارزيابي دورنماي جريانهاي نقدي آتي بدست مي دهد .صورتهاي عملكرد مالي شامل صورت سودوزيان وصورت سودوزيان جامع دركنارترازنامه وصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك مجموعه مبناي مناسبتري براي ارزيابي وضعيت آتي جريانهاي نقدي واحدهاي تجاري در مقايسه با صورت جريانهاي وجوه نقد ي به تنهائي فراهم مي سازد (استانداردهاي حسابداري ،1380مبناي نظري مالي بند 4-6هرچند براي بررسي اينكه كدام اطلاعات حسابداري ارتباط معني داربيشتري بربازده سهام دارند تحقيقات متعددي انجام شده اما اين سوال پاسخ قطعي نداشته است به نحوي كه عده اي اطلاعات برخي اطلاعات نقدي وتعدادي اطلاعات همزمان تعهدي ونقدي رابراي تاثيربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراين تحقيقات تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود نسبتهاي مالي (ترازنامه صورت سودوزيان )درمقايسه بانسبت صورت جريانهاي نقدي آيا همبستگي بيشتري بربازده سهام دارد يانه .

3-1 اهميت موضوع

صورت سودوزيان جامع بويژه اگر همراه باترازنامه صورت گيرد معمولادر مقايسه باصورت جريانهاي نقد،مبناي بهتري براي ارزيابي چشم اندازجريانهاي نقدي فراهم ميكند ........دربيانيه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلي ازتهيه صورت جريان گردش وجه نقد رافراهم كردن اطلاعات مربوط به دريافت وپرداخت هاي نقدي موسسات دريك دوره مالي توصيف ميكند با استفاده از اطلاعات مندرج در اين صورت ميتوان به اهداف زير دست يافت :

  1. ارزيابي توانائي شركت در ايجاد جريان هاي آتي
  2. ارزيابي توانائي شركت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدي سهام.
  3. توجيه دلايل اختلاف بين سود ودريافت هاوپرداخت هاي نقدي
  4. بررسي تاثير سرمايه گذاري هاي نقدي وغير نقدي ومبادلات تامين مالي بر وضعيت مالي شركت.
  5. ارائه اطلاعات به سرمايه گذاران فعلي وبلقوه واعتباردهندگان وديگر استفاده كنندگان به منظور ارزيابي مبالغ ،زمانبندي وعدم اطمينان دريافت نقدي سود سهام ،فروش ،بازخريد وسررسيداوراق قرضه .

4-1 بیان مسئله تحقیق

اين تحقيق به دنبال ان است كه مشخص كند ايا بكارگيري نسبت هاموجود در صورت هاي مالي اساسي ترازنامه ،سودوزيان ،صورت جريانهاي نقدي به طور همزمان جهت تجزيه وتحليل اطلاعات مالي مفيدتر از بكارگيري جداگانه اين نسبت ها ميباشد .به بيان ديگر ايا افزودن نسبت هاي استخراج شده از صورت جريانهاي نقدي به نسبت هاي مالي سنتي (ترازنامه وسودوزيان )باعث افزايش وبهبود تاثير اطلاعاتي اين نسبتها ميشود يا خير .يكي ازراههاي پاسخ دادن به اين پرسش ،ازمون ضريب همبستگي اين نسبتها بابازده سهام است .درصورتيكه افزودن اين نسبت هامبتني بر جريانهاي نقدي مبتني برترازنامه وسودوزيان باشد موجب بهبود ضريب همبستگي اين نسبتها بربازده سهام مي گردد،ومي توان با اين توجه اظهارداشت كه نسبتهاي صورت جريانهاي نقدي داراي محتوا مي باشد .

5-1 استفاده كنندگان از اين تحقيق

استفاده كنندگان از اين تحقيق در مرحله اول سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران اجرائي شركت مي باشند اين تحقيق مي تواند در اتخاذتصميمات مالي كاركزاران ومسئولين بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصميمات مناسب رامورداستفاده قرارمي دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهي ودانشجويان رشته هاي مالي وعلاقه مندان به رشته حسابداري ومالي وهمچنين رشته مديريت ومديران واعضاي هيات مديره واوراق مشاركت وكارزاران بورس مورد استفاده قرارمي گيرد.

6-1 فرضيات تحقیق

-1مجموعه كامل نسبتهاي مالي شامل ترزانامه –سودوزيان وصورت جريان نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي سنتي ارتياط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.

2-مجموعه كامل نسبتهاي سنتي شامل ترازنامه- سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه با نسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي ارتباط معني داربيشتري با بازده سهام ندارد.

-3نسبت هاي مالي صورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبت هاي مالي سنتي شامل ترازنامه وسودوزيان ارتباط معني داربيشتري بابازده سهام ندارد

7-1 قلمرو تحقیق

1-قلمرو زماني :

قلمرو زماني تحقيق از سال 1387لغايت 1380مي باشد .

2-قلمرو مكان :

قلمرومكان تحقيق شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارمشهودمي باشد .

3-قلمروموضوعي :

نسبت هاي مالي متداول گرفته شده ازصورت مالي (ترازنامه –سودوزيان –صورت جريانهاي نقدي )

 

 

فصــل دوم

ادبیات نظری تحـقیــق


1-2 ادبيات نظري تحقیق

1-1-2مرور ادبيات تحقيق

گزارشگري جريانهاي نقدي يكي از موضوعاتي مي باشد كه در چنددهه گذشته همواره مورد توجه خاص محققان حسابداري بوده است .به نحوي كه تاكنون تحقيقات متعددي براي آزمون توانائي تاثيربه سزائي برصورت هاي مالي شامل ترازنامه وسودوزيان وصورت جريانهاي نقدي درمقايسه بانسبتهاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ومدلهاي متضادنيزبراي ارتباط ونسب هاي مالي صورت جريانهاي نقدي بربازده سهام ارائه مي كند بااين حال درمورد اينكه كدام يك ازنسبت هاي بربازده سهام مفيدتر مي باشد نظرات متضادوجود دارد كه از جمله به مواردزيراشاره كرد:

2-1-2 گرينبرگ و همكاران

براي تاثيرات به سزاي نسبتهاي مالي بربازده سهام مدلهاي رگرسيون ازسودخالص ياجريانهاي نقدي دردوره جاري استفاده كردندكه دراين دو مدل ،متغير وابسته جريان نقدي عملياتي بود .آنان به جاي آزمون مستقيم قدرت پيش بيني مدل ،دو مدل رابااستفاده ازضريب همبستگي رتبه بندي كردندوبه نتيجه رسيدندكه نسبت هاي مالي شامل ترازنامه –سودوزيان –وصورت جريانهاي نقدي بايكديگرهمبستگي بهتري رادارد .1 بوئن و همكاران

توانائي تركيبات گوناگون صورت جريانهاي نقدي عملياتي وسودراجهت ارتباط آنهايك يادودوره بعد مقايسه مي كند

درمدل هاي آنان متغيروابسته جريان هاي نقدي عملياتي آني ومتغيرهاي مستقل به ترتيب درمدل اول سودخالص ،دردومدل دوم سودخالص بعلاوه استهلاك ،درمدل سوم بهترازسايرمدلهامي تواندتاثيرات به سزائي نسبت هاي مالي شامل ترازنامه –سودوزيان وصورت جريانهاي نقدي رابهترنشان مي دهد .

2-2 تاريخجه پيدايش صورت جريانهاي نقدي

طي سالهاي متمادي ،سودوزيان به همراه يادداشتهاوجداول مكمل ،صورت مالي راتشكيل مي دهد .شناخت اين واقعيت هاكه باتهيه وارائه صورت هاي مالي فوق ،دلايل كليه مواردتحقيق دروضعيت مالي افشا نمي گردد،نهادهاي حرفه حسابداري رادركشورهاي مختلف به فكرچاره جوئي انداخت .نخستين باردرسال 1908درآمريكاپرفسور((ويليام مورس كل ))دركتاب خود((صورت ازكجاآمده وبه كجا مي رود ))رابيان نمودومزاياوفوايد آن را مورد بحث قرارمي دهد بعدها اين صورت تكامل پيداكرد وبه ((صورت وجوه ))تغييرنام پيداكرد.درسال 1961انجمن Aicpa تحقيق شماره 2خودراتحت عنوان ((صورت تجزيه وتحليل گردش وجوه(( انتشار داد.درسال 1963((هيات اصول حسابداري ))بيانيه شماره 3خودراتحت عنوان صورت منابع ومصارف وجوه انتشارداد.درسال 1971 Aicpa بيانيه شماره 19راتحت عنوان ((گزارشگري تغييرات دروضعيت مالي ))انتشارداد.اين بيانيه ارائه صورت گردش وجوه رادرگزارشهاي مالي ساليانه الزامي كرده واستفاده ازنام ((صورت تغييرات دروضيت مالي ))رابه جاي صورت منابع ومصلرف وجوه ،توصيه نمود.پس از انتشاربيانيه شماره بيانيه شماره 19كميتيه بررسي اصول حسابداي چندين سال واحدهاي تجاري اقدام به تهيه صورت تغييرات دروضعيت نمودند.اين صورت بيانگرمنابع مالي (سرمايه درگردش )تامين شده ومصرف شده درطي يك دوره مالي بود.

درسال 1987((كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بيانيه شماره 95خودراتحت عنوان صورت گردش وجوه نقد انتشاركردوشركتها راملزم كردكه درپايان هردوره مالي به همراه ترازنامه ،صورت سودوزيان ،صورت گردش وجوه نقد رانيز ارائه نمايند.


مبلغ قابل پرداخت 14,256 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1378

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما