مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2793
  • بازدید دیروز : 3834
  • بازدید کل : 12709037

مقاله23-بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران100ص


مقاله23-بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران100ص

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1مقدمه .... .. 2

1-2مساله اصلي تحقيق . ... 3

1-3 تشريح و بيان موضوع ... . 4

1-4 ضرورت انجام تحقيق. .. 4

1-5 مدل تحقیق....... .5

1-6 فرضيات تحقيق .... 6

1-7 اهداف اساسي از انجام تحقيق ... ... 6

1-8 قلمرو انجام تحقيق .. ... 6

1-9 تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تحقيق .. ... 7

1-10 محدودیتهای تحقیق..... .8

 

فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

2-1 مقدمه ... . 10

بخش اول : تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری

2-2 تاريخچه‌ پيدايش و تكامل مديريت ارتباط‌ با مشتري ..... ر. 12

2-3 تعاريف CRM............................................................................................... 13

2-3-1 اهداف CRM............................................................................................ 16

2-3-2 اصول CRM............................................................................................ 17

2-3-3 مؤلفه‌هاي CRM....................................................................................... 17

2-3-3-1 مشتري ................................................................................................ 18

2-3-3-2 روابط .................................................................................................. 18

2-3-3-3 مديريت ................................................................................................ 18

2-3-4 فوايد مديريت ارتباط با مشتري ............................................................... 19

2-3-5 فرآيندهاي اصلي CRM........................................................................... 20

2-3-6 چرخه فرآيند CRM................................................................................. 23

2-3-6-1 كشف دانستني‌هاي ............................................................................... 24

2-3-6-2 تعامل با مشتري .................................................................................. 25

2-3-6-3 برنامه‌ريزي بازار ................................................................................ 25

2-3-6-4 تجزيه و تحليل و بالانس ...................................................................... 25

2-3-7 ارزيبي آمادگي سازمان‌ها براي اجراي CRM......................................... 26

2-3-8 گام‌هاي طراحي موفق سيستم مديريت ارتباط با مشتري ........................ 30

2-3-9 ساختار سازمان برايمديريت ارتباط با مشتري ....................................... 31

2-3-9-1 مدير بازاريابي CRM.......................................................................... 32

2-3-9-2 بخش تحليل بازاريابي .......................................................................... 33

2-3-9-3 مديريت عملياتي ................................................................................... 33

2-3-9-4 مديريت بخش‌بندي و تفكيك ................................................................. 33

2-3-9-5 مديريت كانالهاي ارتباطي .................................................................... 34

2-3-9-6 كاركنان ................................................................................................ 35

2-3-10 فن آوري CRM..................................................................................... 37

2-3-11 راه حل تلفيقي CRM.............................................................................. 40

2-3-12 وضعيت موجود CRM.......................................................................... 41

2-3-13 فرآيندهاي جمع آوري داده بر مبناي محصول ..................................... 41

2-3-13-1 فرآيندهاي مشتري محور .................................................................. 42

2-3-13-2 ارتباط چهره به چهره ....................................................................... 42

2-3-14 CRM عملياتي ....................................................................................... 43

2-3-14-1 اهداف CRM عملياتي ....................................................................... 43

2-3-14-2 مزاياي CRMعملياتي ....................................................................... 44

2-3-14-3 شاخه‌هاي CRM عملياتي ................................................................. 44

2-3-14-3-1 خودكارسازي كادر فروش ........................................................... 44

2-3-14-3-2 پشتيبانيو خدمات مشتري .............................................................. 45

2-3-14-3-3 خودكارسازي بازاريابي سازمان ................................................. 45

2-3-15 CRM تحليلي ......................................................................................... 46

2-3-15-1 ويژگيهاي CRM تحليلي ................................................................... 47

2-3-15-2 مزاياي CRM تحليلي ........................................................................ 48

2-3-16 CRM مشاركتي .................................................................................... 48

2-3-16-1 مزاياي CRM مشاركتي ................................................................... 49

2-3-16-2 چرخه حيات مشتري ......................................................................... 52

2-3-17 CRM دربانكداري ................................................................................ 52

بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر CRM

2-4 تعريف بازاريابي ........................................................................................... 54

2-5 ارزش مشتري .............................................................................................. 54

2-5-1 پييش نيازهاي مدل ارزشي ...................................................................... 55

2-5-2 نظام ارزشي ............................................................................................. 55

2-5-3 انواع مشتري از نظر رفتاري ................................................................... 55

2-5-4 انواع مشتري از نظر قدمت ...................................................................... 56

2-5-5 تقسيم بندي مشتري از نظر ميزان درآمد و سودآوري .......................... 56

2-5-5-1 مشتريان فعال ...................................................................................... 57

2-5-5-2 مشتريان غير فعال ............................................................................... 57

2-5-5-3 مشتريان احتمالي يا بالقوه ................................................................... 57

2-5-5-4 مشتريان حدسي .................................................................................. 57

2-5-5-5 ديگران ................................................................................................. 57

2-5-6 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هرم مشتري ........................................... 58

2-6 مشتري وفادار .............................................................................................. 62

2-6-1 قانون پاره‌تو يا خانون 20-80.................................................................. 62

2-6-2 تعريف وفاداري مشتري .......................................................................... 62

2-6-3عوامل موثر بر وفاداري مشتري .............................................................. 63

2-6-4 سطوح وفاداري ........................................................................................ 63

2-6-5 مفهوم رضايت مشتري ............................................................................ 64

2-6-6 اهميت دستيابي به رضايتمندي مشتري ................................................... 65

2-6-7 وفاداري ابزاري ....................................................................................... 65

2-6-8 وفاداري انگيزشي .................................................................................... 65

2-6-8-1 تغيير رفتاري ....................................................................................... 66

2-6-8-2 رفتار نامنظم ........................................................................................ 66

2-6-8-3 رفتار چند گانه ..................................................................................... 66

2-6-9 ماتريس وفاداري با رويكرد چند بخشي .................................................. 66

2-6-10 اندازه‌گيري وفاداري مشتري ................................................................. 67

2-6-11 شبكه سودآوري بالقوه .......................................................................... 68

2-6-12 رابطه بين وفاداري و رضايتمندي ......................................................... 70

2-6-13 وفاداري يك فرد به بانك ....................................................................... 74

2-6-14انواع وفاداري .......................................................................................... 78

2-6-15 فرآيند رويگرداني مشتري ..................................................................... 81

2-7 تعريف خدمات .............................................................................................. 81

2-7-1 تفاوت بين كالا و خدمات .......................................................................... 81

2-7-2 سازمانهاي خدماتي و CRM.................................................................... 82

2-7-3 ويژگي‌هاي خدمات ................................................................................... 83

2-7-4 تعريف كيفيت ............................................................................................ 84

2-7-5 كيفيت كالا كيفيت خدمات بانكي ................................................................ 86

2-7-5-1 كيفيت عملياتي يا فرآيند ....................................................................... 89

2-7-5-2 كيفيت ستاره يا فني .............................................................................. 89

2-7-5-3كيفيت فيزيكي ........................................................................................ 90

2-7-5-4 كيفيت و ارتباط يا تعاملات ................................................................... 90

2-7-5-5 كيفيت در سازمان ................................................................................ 90

2-6-6 ابزار اندازه‌گيري كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري ............................ 91

2-7-6-1 مقياس كيفيت خدمت ............................................................................ 91

2-7-6-1-1 اجزاي مقياس كيفيت خدمات ........................................................... 91

2-7-6-2 مدل عملياتي / فني كيفيت قدمت ........................................................... 93

2-7-7 مديريت كيفيت خدمات بانك ..................................................................... 94

2-8 روش‌هاي سنجش ......................................................................................... 96

2-8-1 SERVQUAL........................................................................................ 98

2-8-2 SERVPERF ...................................................................................... 100

2-8-3 SERIMPERF .................................................................................... 101

2-8-4شاخص‌هاي رضايتمندي مشتري و وفاداري مشتري ............................ 103

بخش سوم : بانک صادرات

2-9 شناخت كلان از بانك صادرات ايران ......................................................... 104

2-9-1 تاريخچه بانك صادرات ايران ................................................................ 105

2-9-2 تعريف بيانيه مأموريت ........................................................................... 106

2-9-3 بيانيه مأموريت بانك صادرات ............................................................... 107

2-9-3-1ارزشهاي مندرج در بيانيه مأموريت .................................................. 108

2-9-4 اهداف كلان و برنامه‌هاي استراتژيك .................................................... 111

2-9-5 برنامه‌هاي اصلي مديريتي بهبود در بانك صادرات .............................. 113

2-9-6 عوامل حياتي موفقيتو مزيت ساز در صنعت بانكداري .......................... 116

2-9-7 بررسي برنامه‌هاي آتي بانك صادرات در زمينه فناوري اطلاعات ........ 118

بخش چهارم : پیشینه تحقیق

2-10 پيشينه تحقيق ............................................................................................ 119

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه .......................................................................................................... 127

3-2 روش تحقيق ............................................................................................... 127

3-3 جامعه آماري .............................................................................................. 129

3-4 تعيين حجم نمونه آماري ............................................................................ 129

3-5 روش جمع آوري اطلاعات ......................................................................... 130

3-6 ابزار اندازه‌گيري ........................................................................................ 131

3-7 روایی و پایایی.......................................................................................................134

3-7-1 روایی.................................................................................................................134

3-7-2 پایایی..................................................................................................................134

3-8 فنون آماری مورد استفاده...................................................................................136

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل

4-1 مقدمه........................................................................................................... 140

4-4 سوالات جمعيت شناختي ............................................................................. 140

4-4-1 آمار توصيفي ......................................................................................... 140

4-4-2 آمار استنباطي ........................................................................................ 144

4-5 آزمون فرضيه‌ها ........................................................................................ 148

4-5-1 آزمون فرضيه اول ................................................................................ 149

4-5-2 آزمون فرضيه دوم ................................................................................ 150

 

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه .......................................................................................................... 152

5-2 نتایج آزمون فرضیه اول......................................................................................153

5-3 نتایج آزمون فرضیه دوم.....................................................................................153

5-4 پيشنهادات كاربري ..................................................................................... 153

5-5 پيشنهادات پژوهشي جهت تحقيقات آتي ..................................................... 155

منابع و ماخذ ..............................................................................................................159

پیوست......................................................................................................................... 162

 

فهرست اشكال

عنوان صفحه

 

2-1 مؤلفه‌هاي CRM........................................................................................... 17

2-2 عوامل آمادگي سازمانها براي اجراي CRM...................................... 27

2-3 ساختار سازماني مديريت ارتباط با مشتري ................................................ 32

2-4 ساختار نمادين خلاصه شده از يك سازمان ................................................ 35

2-5 ساختار عمومي سازمان بيمه ....................................................................... 35

2-6 CRM مشاركتي ........................................................................................... 51

2-7 هرم استاندارد مشتري براساس ميزان درآمد و سودآوري........................ 56

2-8 ارتباط بين سود و درصد مشتريان............................................................... 58

2-9 توزيع سهم مشتريان و غير مشتريان از نظر درآمد..................................... 59

2-10 مثال موردي در زمينه هزينه بازاريابي....................................................... 60

2-11 مفهوم مديريت ارتباط با مشتري از ديدگاه دسته‌بندي مشتري.................. 61

2-12 هرم وفاداري .............................................................................................. 64

2-13 مدل ECSI يا مدل اروپايي اندازه‌گيري ميزان وفاداري مشتري................ 77

2-14 مدلهاي سنجش رضايتمندي ....................................................................... 97

2-15 متغيرهاي مدل SERVQUAL.................................................................. 99

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

2-1 رابطه مشتري ............................................................................................... 67

2-2 سلولهاي عادات خريداري ............................................................................ 68

2-3 ماتريس انواع وفاداري ................................................................................. 79

2-4 انواع مشتري وفادار ..................................................................................... 80

2-5 انواع كيفيت ................................................................................................... 85

2-6 خلاصه ويژگي‌هاي عاملي كه انتظار مي رود و آمادگي سازمانها را جهت اجراي CRM افزايش دهد 90

2-7 مقياس مجدد SERVPERF...................................................................... 101

2-8 مقياس مجدد................................................................................................ 102

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 

2-1 فرايند CRM از نظر سوئيفت ...................................................................... 24

2-2 شناخت مشتري – رابطه سود توزيع شده‌ با انواع مشتري ......................... 69

2-3 رابطه NPV مشتريان با ميزان نگهداري ..................................................... 72

2-4 رابطه بين رضايتمندي و وفاداري مشتري .................................................. 73

2-5 عوامل موثر بر ايجاد وفاداري درمشتريان بانك ......................................... 75

2-6 رابطه بين عوامل موثر بر ايجاد وفاداري درمشتريان بانك ......................... 76

2-7 مفهوم نظريه فاصله ...................................................................................... 88

2-8 مدل مفهومي كيفيت ....................................................................................... 95

 

2. محاسبه آماره آزمون

توزيع براساس شرايط تخمين ،‌يكي از توزيع‌هاي Z يا T را خواهد داشت .

حال براساس هريك از حالت‌هاي تخمين آماره آزمون به اين شرح تعريف مي‌شود :

1- وقتي كه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معيار معلوم انتخاب شود ، توزيع صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و درنتيجه آماره آزمون Z خواهد بود كه چنين تعريف مي‌شود .

2- هرگاه نمونه‌‌اي از جامعه نرمال با انحراف معيار نامعلوم انتخاب شود توزيع نمونه‌گيري براساس حجم نمونه به اين شرح تعيين مي‌شود .

الف ) اگر حجم نمونه كوچك باشد توزيع X از t استوديت برخوردار است و آماره آزمون

ب) در صورتيكه حجم نمونه بزرگ باشد توزيع براساس قضيه حد مركزي ازتقريب نرمال برخوردار و آماره آزمون آن عبارت است از :

دراين حالت مي‌توان براساس تعريف رابطه t, Z از رابطه زير استفاده كرد .

3- تعيين مقدار بحراني

در اين مرحله محقق پس از تعيين مقدار (‌سطح معني‌داري ) و سطح اطمينان ، آزمون خود را از نظر يك دنباله و يا دو دنباله بودن مشخص خواهد كرد . اگر چه نوع آزمون براساس حالت‌هاي مرحله اول تعريف مي‌شود ، ولي مقدار بحراني (مرز ) براساس نوع آماره آزمون صورت مي گيرد .

 

آزمون t استودينت

توزيع t در سال 1908 به وسيله وس گوست با نام مستعار ( استيودنت ) گسترش يافت. توزيع t غالباً تحت عنوان توزيع « استيودنت» ناميده مي شود . اين آزمون كاربردهاي متفاوتي در مورد آزمون فرضيه‌هاي مربوط به جامعه آماري دارد . از آن مي توان براي آزمون فرضيه‌هايي كه ميانگين جامعه را در برابر بزرگترها و يا كوچكترها از عددي خاص مي دانند استفاده كرد و نيز در آزمون فرضيه‌هاي مربوط به مقايسه ميانگين دو جامعه نيز كاربرد دارد .

 

1- تعيين فرضيات آزمون

فرضيه‌هاي آماري براي ميانگين جامعه صرف نظر از فرضيه پژوهشي يكي از تعاريف زير را خواهد داشت .

 

4- تصميم گيري :

دراين مرحله مقدار آماره آزمون‌ محاسبه شده با مقدار بحران مرحله سوم مقايسه مي شود اگر آماره آزمون در ناحيه پذيرش H0 قرار گيرد فرض H0 در سطح اطمينان درصد پذيرفته مي شود . در غير اين صورت داده‌هاي نمونه دليل محكمي بر تأييد H0 ارائه نداده و آن را رد مي كنند . در تصميم‌گيري به وسيله داده‌هاي حاصل از تحليل به وسيله نرم افزارهاي كامپيوتري اگر سطح معني داري آماره مورد نظر از سطح خط 1كوچكتر باشد فرض H0 در سطح اطمينان فوق رد مي شود .

 

فصل پنجم :

5-1 مقدمه

در فصول گذشته پس از بررسي موضوعي متغيرهاي تحقيق كيفيت خدمات بانكي ووفاداري مشتري ، و مديريت ارتباط با مشتري ، به راه‌هاي رسيدن به وضعيت مطلوب از لحاظ تئوري پرداختيم .

دليل اهميت موضوعات ياد شده را بيان كرديم و متذكر شديم كه مشتريان مهمترين منبع تامين كننده سود بلند مدت سازمان‌ها هستند . به همين دليل سازمانها و شركت‌هاي تجاري بايد توجه به خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان خود را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهند . دراين فصل ما با توجه به بررسي و تجزيه و تحليل نظرات و عقايد مشتريان بانك صادرات در مورد برقراريفرآيند ارتباط بامشتري ، در اين بانك و تاثيراتي كه اين فرايند بر ميزان وفاداري آنها به بانك خواهد گذاشت ، پيشنهادات كاربردي كه حاصل از نتايج پژوهش مي باشد و سپس پيشنهادات تحقيقاتي و نتيجه‌گيري خواهيم پرداخت .

 

2-5 فرضيه‌ها

- برقراري فرآيند ارتباط با مشتري كيفيت ارائه خدمات بانكي را افزايش مي‌دهد .

- برقراري فرايند ارتباط با مشتري وفاداري مشتريان به بانك را افزايش مي‌دهد .

 

5-3 چهارچوب نظري و الگوي تحليلي

در اين تحقيق ابتدا به بيان تعاريف و ادبيات موضوع هر يك از متغيرها پرداخته شده و سپس روش‌هاي مختلف براي سنجش اين متغيرها توضيح داده مي شود . روشي كه نهايتاً دراين پژوهش براي سنجش مديريت ارتباط با مشتري ، وفاداري و كيفيت خدمات استفاده مي شود يك روش تلفيقي از SERVPERF , SERVQUAL مي‌باشد . SERVQUAL فني است كه براي سنجش اين كه مشتريان چگونه كيفيت خدمات را درك مي‌كنند به كار مي‌رود .

اين فن براساس 5 شاخص يعني :

- شواهد فيزيكي و ملموس

- اعتبار

- پاسخگويي

- اطمينان خاطر

- همدلي

براي تربيت 5 شاخص فوق ويژگي‌هاي متعددي به كار رفته و از پاسخگويان خواسته شده است نظر خود را در رابطه با اينكه اگر سيستم مديريت ارتباط با مشتري ( با شاخص‌هاي گفته شده در مورد آن ) در بانك صادرات اجرايي شود در شاخص هاي ديگر چه تغييراتي ممكن است به وجود آورد . در يك مقياس 5 تايي از خيلي كم تا خيلي زياد بيان كنند ، در مقياس SERVPERF فقط خدماتي كه به وسيله مشتريان استفاده مي شود را مورد سنجش قرار داده و طبقه‌بندي مي كنيم .

 

5-4 روش‌هاي جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل

در اين تحقيق ما براي هر متغير 15 شاخص آورده شده است . در ابتداي پرسشنامه براي اينكه پاسخگو با شرايط و ويژگي‌هاي مديريت ارتباط با مشتري بيشتر آشنا شود پس از تعريفي مختصر از آن و باز گو نمودن 15 شاخص مديريت ارتباط با مشتري ، خواسته شده است تا با در نظر گرفتن شرايط بوجود آمده توسط اين سيستم به سوالات پاسخ دهند . 15 سئوال ابتدايي مربوط به شاخص‌هاي كيفيت خدمات بانكي و 15 سوال بعدي مربوط به شاخص‌هاي وفاداري مشتري مي‌باشد . نظرات پاسخگويان در يك مقياس 5 تايي بررسي مي‌شوند .

داده‌هاي جمع آوري شده به وسيله پرسشنامه از جامعه آماري توسط نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار مي گيرد .

 

5-5 پيشنهادات كاربردي

5-5-1رابطه مديريت ارتباط با مشتري با هر يك از متغيرها

براي آزمون فرضيه‌ها H0 و H1 بصورت زير مشخص گرديد .

با توجه به مقدار T به دست آمده براي هر متغير و مقايسه آن با هر دو فرضيه H0 مورد قبول واقع گرديد .

با توجه به تأييد شدن فرضيات و اثبات افزايش ميزان وفاداري و كيفيت خدمات با استفاده از فرآيند مديريت ارتباط با مشتري (CRM) پيشنهاد مي گردد اين سيستم هر چه سريعتر ولي با در نظر گرفتن تمام شرايط آن ، در بانك صادرات اجرايي گردد بااستفاده از اين فن آوري باعث افزايش سطح كيفيت خدمات بانكي و درنهايت افزايش رضايتمنديو وفاداري مشتريان اين بانك مي گردد. بديهي است بهدليل ماهيت مديريت ارتباط با مشتري ما نيازمند سنجش و بهينه سازي مستمر فرآيندهاي خدمات استانيمي‌باشيم واز اين روش مي‌توان با پياده سازي CRM بدون بررسي شرايط موجود و وضعيت مطلوب و بدون سنجش مستمر عملكرد آن به نتايج مطلوب دست پيدا نمود .

-با توجه به اينكه در ادبيات موضوع ،‌تأكيد زيادي به نيروي انساني و استراتژي‌هاي سازماني شده است و از طرف ديگر با توجه به اينكه اين عوامل زمانبر بوده و آمادگي براي آنها هزينه‌بر و نيازمند به تغييرات زيادي مي‌باشد لازم است تا بانك سرمايه گذاري بيشتري روي اين موارد انجام دهد .

 


5-6 پيشنهادات پژوهشي جهت تحقيقات آتي

1- در اين پژوهش متغيرها صرفاً براساس نظر مشتريان مورد سنجش قرار گرفته و پيشنهاد مي گردد در تحقيقات آتي از جنبه درون سازماني نيزمورد ارزيابي قرار گيرند .

2- از آنجايي كه مديريت ارتباط با مشتري يك فرآيند مستمر مي‌باشد مي‌توان در هر زماني ارتقاء و سطح آن را مورد بررسي قرار داده و تأثير CRM را بر افزايش سطح متغيرهاي كيفيت خدمات و وفاداري مشتري مورد ارزيابي قرار داد كه تا چه ميزان توانسته سازمان را به مقاصدش نزديك نمايد.

3- پيشنهاد مي گردد اجراي CRM در ساير بانكهاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرر گيرد و نقاط ضعف و قوت آنها شناسايي گردد كه خود مي تواند وسيله‌اي براي پيشرفت در رقابت با ساير بانكها گردد.

4- براي ارزيابي اقتصادي طرح جهت تربيت نيروي انساني و استفاده از فناوري اطلاعات پيشنهاد مي‌گردد در تحقيقات آتي روش هزينه فايد مورد استفاده قرار گيرد.

5-با توجه به اينكه CRM در برخي از سازمانها با شكست مواجه شده است پيشنهاد مي گردد درتحقيقات بعدي ميزان آمادگي بانك جهت اجراي چنين سيستمي و همچنين استراتژي و روش مناسب جهت اجراي آن كه بيشترين احتمال موفقيت را به همراه خواهد داشت شناسايي شده و از آن استفاده شود .


مبلغ قابل پرداخت 15,120 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 743

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما