مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 524
  • بازدید دیروز : 1834
  • بازدید کل : 13284010

مقاله دنیای درون سلول


مقاله  دنیای درون سلول

فهرست مطالب

ج

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.2

بيان مسئله2

ضرورت و اهميت تحقيق2

هدف تحقيق3

سئوالات تحقيق

روش تحقيق 7

 

فصل دوم: سلول

مقدمه.9

اختلافات و اشتراکات سلولها10

سلولها يا پروکاريوت هستند يا يوکاريوت..10

ارگانيسم هاي تک سلولي هم براي ما مفيد بوده و هم ضرر مي رسانند.. 12

تغيير در سلول مبناي تکامل است... 15

حتي تک سلولي ها نيز مي توانند رفتار جنسي داشته باشند........ 17

ما از يک تک سلولي رشد کرده ايم. 18

اعمال سلول ها.... 23

سلول ها تعداد زيادي از مولکول ها و ساختارها را سنتز کرده و تخريب مي نمايند. 24

سلول هاي حيواني در تشکيل محيط خارجي خود نقش دارند. 26

سلولها شکل خود را تغيير داده و حرکت مي نماين. 27

سلولها محيط را حس نموده و اطلاعاتي را به محيط ارسال مي نمايند. 28

سلولها براساس تغيير نيازها، بيان ژنها را تنظيم مي نمايد 30

سلولها رشد مي کنند و تقسيم مي شوند.. 32

سلولها در پي تشديد آسيب ها و تغيير برنامه هاي درون سلولي از بين مي روند.. 35

 


فصل سوم: دنیای درون سلول

چ

کلروپلاست... 38

مقدمه.. 38

تاريخچه.... 38

اندازه کلروپلاست39

رنگ کلروپلاست....

تعداد و محل کلروپلاست.....

تحرک کلروپلاست..

پوش کلروپلاست

ساختمان دروني.

سيستم غشايي درون کلروپلاست.. 41

کلروپلاست جايگاه فتوسنتز.42

ژنوم کلروپلاست. . 42

کلروپلاست زايي ........ 43

القاي پلاست اوليه توسط نور و مراحل تمايز آن به کلروپلاست بالغ. 43

ديواره سلولي 44

نگاه کلي . 44

تاريخچه. 44

وظايف ديواره سلولي 5

ترکيب شيميايي ديواره در سلول هاي گياهي . 45

سلولز.. ......... 45

همي سلولز.. ....... 45

پکتينها... .. 46

پروتئين ها. ....... 46

 

ک

مقدمه..................................................................................................................................... 50

 

اهميت اکتين..

انواع رشته هاي حد واسط...... 54

ريبوزوم. 55

تاريخچه ساخت ريبوزوم ها..55

اشکال ريبوزوم ها... 55

نحوه قرارگيري ريبوزوم ها.... 56

هسته.. 60

خ

اطلاعات اوليه 60

شکل و محل و تعداد هسته در سلول ها. 60

ساختمان هسته.. 61

پوشش هسته اي..61

پروتئين هاي شيره هسته.... 64

اسکلت هسته اي....... 65

شبکه لامينايي.. 65

اسکلت هسته اي دروني.. 66

شبکه آندوپلاسمي... 68

نگاه کلي 68

انواع شبکه آندوپلاسمي... 69

شبکه ي آندوپلاسمي صاف يا نرم.... 69

اعمال شبکه آندوپلاسمي 70

دخالت در متابوليسم قندها... 70

دخالت در متابوليسم ليپيدها.. 70

د

 

مقدمه...... 73

آيا همه ي سلول ها دستگاه گلژي دارند....... 73

ساختمان دستگاه گلژي..... 73

ليزوزوم..... 76

مقدمه.... 7

ميتوکندري.86

مقدمه... 86

شکل ميتوکندري ها... 86

ساختمان ميتوکندري...


مقدمه...... 88

پراکسيزوم....... 88

اندازه و تعداد پراکسيزوم ها.. 88

آنزيم هاي پراکسيزومي.. 88

نقش پراکسيزوم... 89

منشأ پراکسيزوم ها...... 89

بيماري ها مرتبط با پراکسيزوم ها......... 90

 

فصل چهارم: غشاء پلاسمایی

غشاء پلاسمايي (Plasms Membrane)............................................................................... 92

ليپيدهاي غشاء: بخش سيال مدل غشايي...................................................................................... 92

انواع اصلي ليپيدهاي غشايي...................................................................................................... 92

اسيدهاي چرب....................................................................................................................... 93

فسفوليپيدها............................................................................................................................. 94

گليکوليپيدها........................................................................................................................... 95

استرول ها............................................................................................................................... 96

پروتئين هاي غشاء................................................................................................................... 97

انواع پروتئين هاي غشايي......................................................................................................... 97

تغيير سياليت غشاء با تغيير ترکيبات ليپيدي................................................................................. 102

اثرات ترکيبات اسيدهاي چرب بر سياليت غشاء.......................................................................... 103

اعمال بخش ليپيدي غشاء.......................................................................................................... 105

اعمال پروتئين هاي غشايي........................................................................................................ 106

اعمال زنجيره هاي قندي در غشاء.............................................................................................. 107

حرکت مواد از عرض غشاء سلولي............................................................................................ 108

انواع انتقال هاي غير فعال.......................................................................................................... 109

اسمز (Osmosis)................................................................................................................ 109

انتشار تسهيل شده (Facilitaed Diffusion)........................................................................ 111

ر

نمونه اي از ناقل هاي پروتئيني................................................................................................... 112

انتقال توده اي مواد (Massive Transport). 117

فاگوسيتوز.............................................................................................................................. 118

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و موانع و مشکلات

نتیجه گیری.. 123

موانع و مشکلات... 124

فهرست منابع.......................................................................................................................... 125

 

 

مقدمه:

بسياري از افراد در طلب رسيدن به رازهاي آفرينش موجودات زنده و پي بردن به سئوال‌هاي خود در مورد فعاليت ها و واکنش هاي شگفت انگيز و پيچيده اي که درون پيکره ي آن ها رخ مي دهد، هستند.

دست يابي به اين مهم جز با مطالعه در زمينه ي اجزا و عوامل سازنده ي اين موجودات امکان پذير نيست. بايد به اين نکته توجه داشت که بدون مطالعه در مورد اجزا کوچک يک پيکره نمي توان شناختي در مورد ساختهاي بزرگتر آن به دست آورد.

به همين منظور بايد مطالعه و تحقيق در مورد موجودات است را از کوچکترين واحد سازنده ي آن ها که همان سلول است آغاز کرد و به بررسي اندامکهاي سازنده ي آن و وظايف شان پرداخت.

در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از منابع گوناگون و علم روز، شرح مختصري در باره ي سلول و اندامکهاي آن تقديم خوانندگان محترم گردد تا با افزايش سطح آگاهي آن ها در پيشرفت اين عزيزان و در نهايت پيشرفت کشورمان سهيم باشيم.

 

بيان مسئله:

شناخت و آشنايي با سلول و اندامکهاي آن يکي از جنبه هاي بسيار مهم در علم زيست شناسي است که به سلامتي موجودات ختم مي شود. به همين دليل تا به حال آزمايش هاي فراوان و کتابهاي بسياري در اين رابطه نوشته شده است.

 

ضرورت و اهميت تحقيق:

انجام تحقيق از جهاتي مهم و ضروري است که عبارتند از:

1- به فرد محقق در بالا بردن سطح دانش خود کمک مي کند.

2- پژوهشگر با آثار مختلف و نويسندگان گوناگون آشنا مي شود.

3- مطالب مهم، به صورت ساده و خلاصه شده در اختيار خواننده قرار مي گيرد.

4- پژوهشگر را براي شرکت در امور گروهي در سطح پيشر فته تر آماده مي کند.

 

هدف تحقيق:

از آنجايي که مطالعه و تحقيق در مورد اجزاي سازنده ي بدن و در وهله ي اول، سلول، لازمه ي تأمين و دست يابي به سلامت جسمي است، که دغدغه ي اصلي جامعه ي امروز مي باشد، بر آن شديم تا با تحقيق در مورد اين جز بظاهر کوچک اما در واقع بزرگ و پيچيده و ارائه ي آن به ديگر افراد، گامي در تأمين سلامتي مردم جهان برداشته باشيم.

 

سئوالات تحقيق:

1- اختلافات و اشتراکات سلول ها را بنويسيد.

2- فايده ها و ضررهاي ارگانيسم هاي تک سلولي را بنويسيد.

3- آيا تغيير در سلول مبناي تکامل است؟

4- آيا تک سلولي ها هم رفتار جنسي دارند؟

5- آيا ما از يک تک سلولي رشد کرده ايم؟

6- مزيت هاي پزشکي سلول هاي بنياي که براي شکل گيري بافت ها و ارگان ها ضروري مي باشند را بنويسيد.

7- اعمال سلول ها چيست؟

8- آيا سلول ها تعداد زيادي از مولکول ها و ساختارها را سنتز و تخريب مي کند؟

9- آيا سلول هاي حيواني در تشکيل محيط خارجي خود نقش دارند؟

10- چگونه سلول ها شکل خود را تغيير داده و حرکت مي نمايند؟

11- آيا سلول ها محيط را حس نموده و اطلاعاتي را به محيط ارسال مي نمايند؟

12- سلول ها چگونه براساس تغيير نيازها، بيان ژن ها را تنظيم مي نمايد؟

13- آيا سلول ها رشد مي کنند و تقسيم مي شوند؟

14- آيا سلول ها در پي تشديد آسيب ها و تغيير برنامه هاي درون سلولي از بين مي روند؟

15- کلروپلاست چيست؟

16- تاريخچه کشف کلروپلاست را بنويسيد.

17- اندازه و رنگ کلروپلاست را بنويسيد.

18- تعداد و محل کلروپلاست را بنويسيد.

19- تحرک کلروپلاست چگونه است؟

20- پوش کلروپلاست را تعريف کنيد.

21- ساختمان دروني کلروپلاست را نام ببريد.

22- پوشش پلاستي از چند بخش تشکيل شده است؟

23- سيستم غشاي دروني کلروپلاست را بنويسيد.

24- آيا کلروپلاست جايگاه فتوسنتز است؟

25- ژنوم کلروپلاست را تعريف کنيد.

26- کلروپلاست زايي چيست؟

27- القاي پلاست اوليه توسط نور و مراحل تمايز آن به کلروپلاست بالغ را شرح دهيد.

28- ديواره سلولي چيست؟

29- تاريخچه کشف ديواره سلولي را بنويسيد.

30- وظايف ديواره سلولي را بنويسيد.

31- ترکيب شيميايي ديواره در سلول هاي گياهي را بنويسيد.

32- ساختمان ديواره در باکتري ها چگونه است؟

33- لايه هاي ديواره را نوشته و در مورد آن توضيح دهيد.

34- تغييرات ديواره سلولي را توضيح دهيد.

35- اسکلت سلولي چيست؟

36- ساختار مولکولي اسکلت سلولي چيست؟

37- ميکروتوبول ها را تعريف کنيد.

38- خاصيت قطبي بودن ريز لوله ها چه اهميتي دارد؟

39- نقش ريز لوله ها را بنويسيد.

40- ريز رشته را تعريف کنيد.

41- اهميت اکتين ها را بنويسيد.

42- رشته هاي حد واسط را تعريف کنيد.

43- رشته هاي حد واسط از نظر ساختاري را توضيح دهيد.

44- انواع رشته هاي حد واسط را بنويسيد.

45- ريبوزوم را تعريف کنيد.

46- اشکال ريبوزوم را بنويسيد.

47- نحوه قرارگيري ريبوزوم ها چگونه است؟

48- محل ريبوزوم ها را بنويسيد.

49- تعداد ريبوزوم ها در يک سلول چگونه است؟

50- عمر متوسط ريبوزوم ها را مشخص کنيد.

51- روش هاي جداسازي و مشاهده ريبوزوم ها را بنويسيد.

52- ريخت شناسي ريبوزوم ها را توضيح دهيد.

53- پروتئين سازي در ريبوزوم ها را توضيح دهيد.

54- شکل و محل و تعداد هسته در سلول ها را بنويسيد.

55- نسبت نوکلئوپلاسمي چيست؟

56- اسکلت هسته اي را توضيح دهيد.

57- تقسيم ميتوز و تقسيم ميوز را توضيح دهيد.

58- شبکه آندوپلاسمي چيست؟

59- ساختمان دستگاه گلژي را بنويسيد.

60- اعمال دستگاه گلژي را بنويسيد.

61- واکوئل را تعريف کنيد.

62- ميتوکندري را تعريف کنيد.

63- پراکسيزوم را تعريف کنيد.

64- غشاء پلاسمايي چيست؟

65- انواع ليپيدهاي غشاء را بنويسيد.

66- پروتئين هاي غشاء را نام ببريد.

67- اثرات ترکيبات اسيدهاي چرب بر سياليت غشاء را بنويسيد.

68- اعمال بخش هاي ليپيدي و پروتئيني را بنويسيد.

69- اعمال زنجيره ي قندها در غشاء را بنويسيد.

70- حرکت مواد از عرض غشاء را بنويسيد.

 

روش تحقيق:

در اين پژوهش پس از اطلاع از قوانين و ضوابط مسابقه، تقسيم کار در بين افراد گروه انجام شد. سپس هر فرد با توجه به وظيفه ي خود به جمع آوري اطلاعات مشغول شد. اين تحقيق براساس مطالعات کتابخانه اي و ميداني ارائه شده است.

در طي اين مطالعات هر فرد با مراجعه به منابع گوناگوني مانند کتابخانه، اينترنت و ... به جمع آوري اطلاعات پرداخت. سپس با کنار هم قرار دادن مطالب و اصلاح آن ها، به خلاصه و ساده نويسي توسط پژوهشگران پرداخته شد.

يکي ديگر از مراحل تحصيل اطلاعات در اين تحقيق، مطالعات ميداني بوده است که با استفاده از تهيه ي پرسش نامه و تکميل آن توسط دانش آموزان پايه هاي مختلف انجام شد.


مبلغ قابل پرداخت 17,496 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1940

برچسب های مهم

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما